breaking news

Work- based Learning เรียนอย่างไรให้เป็นเซียน

เมษายน 2nd, 2015 | by administrator

สวัสดีค่ะ มิตรรักนักอ่านทุกท่าน ในคอลัมน์นี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Work- based Learning เรียนอย่างไรให้เป็นเซียน ซึ่งก่อนอื่นต้องอนุญาตอธิบายให้คุณผู้อ่านเข้าใจตรงกันก่อนนะคะ ว่า Work- based Learning คืออะไร ?

Work- based Learning คือการเรียนภาคทฤษฎีควบคู่กับการฝึกปฏิบัติงานจริง เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้กับการทำงานจริงตามสาขาวิชาที่เรียน และ Work-based Learning ก็เป็นหัวใจสำคัญของหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ของเราด้วย โดยนักศึกษาทุกคนจะได้ฝึกงานตรงตามสาขาที่เรียนกับกลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์ ตลอดจนบริษัทพันธมิตรทางธุรกิจของซีพี ออลล์

.

Deutsche Japan Thailand Business Model (DJT)  ประกอบด้วย

D – Deutsch คือ เยอรมนี เป็นชาติที่มีความโดดเด่น ด้านการฝึกบุคลากรในแนวทาง Work- based Learning และยังเป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมการทำงานที่เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล

J – Japan คือ ญี่ปุ่น ชาติที่ขยันทำงานมากอันดับต้นๆของโลก มีความเป็นเจ้าตลาด (Marketability) และเป็นชาติแห่งข้อมูลข่าวสาว (Infomation) และเทคโนโลยี (Technology)

T- Thailand คือ ไทย ชาติที่มีความสร้างสรรค์ยืดหยุ่น และเรียบง่ายสบายๆเมื่อนำความโดดเด่นของแต่ละชาติมาผสมผสานกันกลายเป็นโมเดลการศึกษาเฉพาะตัวที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)

.

การเรียนแบบ Work- based Learning ที่จัดการเรียนการสอนอยู่ในสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ทำให้นักศึกษาของเราเรียนกับมืออาชีพและฝึกงานอย่างมืออาชีพ เรียน 3 เดือน สลับกับ ทำงาน 3 เดือน เป็นเวลา 4 ปี ทำให้สัมผัสประสบการณ์การทำงานก่อนคนอื่น ได้เจอปัญหาจากการทำงาน จึงเกิดการเรียนรู้และการแก้ไขปัญหาในการทำงาน ทำให้นักศึกษาของเราได้คิดเป็นทำเป็น พร้อมกับการเรียนรู้การแบ่งเวลา การฝึกความอดทนเมื่อเรียนจบ จึงเป็นผู้นำที่มีคุณภาพในเชิงวิชาการและมีทักษะซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด และมีความพร้อมในการทำงานมากกว่าบัณฑิตในระดับเดียวกัน

.

.

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  http://issuu.com/theprototype/docs/issue1

Share This:

Comments are closed.