breaking news

มารยาทสังคมเพื่อลดความขัดแย้ง

มารยาทสังคมเพื่อลดความขัดแย้ง

เมษายน 29th, 2021
สังคม

มารยาทในสังคมเป็นสิ่งสำคัญมากในชีวิตมนุษย์อีกทั้งยังเป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิตของมนุษย์อีกด้วย แน่นอนว่าหากมนุษย์ไม่มีพื้นฐานหรือมารยาทในการใช้ชีวิต ปัญหาความขัดแย้งต่างๆก็จะเกิดขึ้นตามมาซึ่งไม่ส่งผลดีกับตัวบุคคลหรืออะไรก็ตามทั้งสิ้น ดังนั้น คำที่มนุษย์ควรมีติดตัวไว้เพื่อเป็นการให้เกียรติผู้อื่นและลดความขัดแย้งในสังคม มีทั้งหมด 4 รูปแบบ ด้วยกัน
1.คิดก่อนพูด อย่าพูดก่อนคิด
ไม่ว่าเราจะพูดอะไรออกไปเราควรมีการทบทวนไตร่ตรองให้ดีเสียก่อนว่าคำพูดที่เรากำลังจะพูดออกไปนั้น ดี หรือ ไม่ ส่งผลเสียต่อใครหรือเปล่า หากเราพูดก่อนคิด แน่นอนว่านอกจากจะเป็นผลเสียแล้วความขัดแย้งยิ่งจะชัดขึ้นไปอีก เพราะฉะนั้นเราควรระมัดระวังในการใช้คำพูดด้วยนะคะ
2.ขอบคุณให้เป็นนิสัย ใช้จนติดตัว
เป็นอีกหนึ่งคำที่สำคัญสำหรับคำว่า “ขอบคุณ” เพราะไม่ว่าใครที่ได้ยินก็มักจะรู้สึกดีและยิ้มไปตามๆกัน ไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตาม “ขอบคุณ”ถือเป็นคำที่กระชับมิตรมากๆแสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน การให้เกียรติผู้อื่น และการใช้ชีวิตในสังคมก็จะง่ายขึ้น เมื่อทุกคนรู้จักพูดคำว่า “ขอบคุณ” เช่น ขอบคุณนะคะที่วันนี้เข้ามาอ่านบทความของเรา
3.ขอโทษเมื่อผิด อย่าติดทิฐิ
คำนี้สำคัญมากๆเพราะคำว่า “ขอโทษ” ถือเป็นคำที่สามารถยุติความขัดเเย้งลงได้ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม เมื่อเราทำผิดทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ เราก็ควรจะพูดคำว่า “ขอโทษ” เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงมากขึ้น นอกจากจะเป็นคำที่สามารถยุติความขัดแย้งลงได้แล้วยังเป็นคำที่ใช้กระชับมิตรในเวลาเดียวกันด้วยนะคะ และในกรณีที่มีคนบอกว่า “ขอโทษแล้วมันหายไหม” สิ่งหนึ่งที่ทุกคนควรมีเช่นกันคือ สติ และ การควบคุมอารมณ์ ทุกคนควรลดทิฐิแล้วมาปรับจูนคุยกันด้วย เหตุ และ ผล จบด้วย “ ขอโทษ “ เพียงเท่านี้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมก็จะอ่อนลง
4.ไม่ใช้ I Massage ตามใจตัวเอง
หมายถึงในกรณีที่เราสนทนากับบุคคลหรือใครคนใดคนหนึ่งจงอย่าลืมว่า “ข้อความ” หรือ “Massage” ไม่มีเสียง เพราะฉะนั้นการพิมพ์ข้อความอะไรลงไปไม่ควรพิมพ์ตามใจตัวเอง
ควรมีการตรวจสอบให้ดีว่าคำๆนั้นหรือประโยคนั้นดีหรือไม่ เพราะการที่ “Massage” ไม่มีเสียงทำให้คนอ่านสามารถตีความ Massage ของเราได้หลายแง่มุมบางครั้งเราอาจบอกว่า “พิมพ์ไปงั้นๆแหละไม่ได้คิดอะไร” ใช่ค่ะ คุณไม่ได้คิด แต่คนที่อ่าน Massage ของคุณตีความเป็นรูปแบบไหน ? คุณรู้หรือไม่ ? และความไม่รู้ก็อาจะเกิดความขัดแย้งได้โดยไม่รู้ตัว ดังนั้น เวลาที่คุณจะ Massage ถึงใคร ควรตรวจสอบและคิดให้ดีว่าคำๆนั้นสมควรแล้วหรือไม่

จะเห็นว่าในทุกๆความขัดแย้งในสังคมสามารถแก้ได้ เริ่มจาก “ตัวเรา” คำว่า ขอบคุณ และ ขอโทษ เป็นสิ่งที่เราต้องมีติดตัว การคิดก่อนพูดเป็นสิ่งสำคัญทั้งกับตัวเราและคนอื่น ไม่ควรใช้ I Massage ตามใจตัวเองเพราะคนเราตีความได้หลายแง่มุมและแตกต่างกัน ใจเขา ใจเรา และทุกปัญหาจะคลี่คลายได้ด้วยหลัก 3 ส 1 ค
สติ สมอง สมาธิ และ ควบคุมอารมณ์

ก็คือ 3 ส
ส ที่ 1 คือ สติ ในทุกๆครั้งที่เกิดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ สิง่แรกที่เราต้องมีคือ สติ
ส ที่ 2 คือ สมอง สมองในที่นี้คือการ คิด วิเคราะห์ แยกแยะ ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อหา เหตุ และ ผล ในการแก้ไขปัญหา
ส ที่ 3 คือ สมาธิ นอกจากการที่เรามีสติ สมอง แล้ว เราควรมีสมาธิด้วยค่ะ เพื่อการแก้ไขปัญหาที่ดี
และ
1 ค คือ ควบคุมอารมณ์ ในทุกครั้งที่เกิดปัญหาความขัดแย้งเราควรที่จะควบคุมอารมณ์ตนเองให้ได้เสียก่อนเพื่อไม่ให้ตัวเราเองวู่ว่าม หรือใจร้อน เพราะหากเราไม่มีการควบคุมอารมณ์จากปัญหาที่สามารถแก้ไขได้อาจบานปลายได้ค่ะ

Share This:

Comments are closed.