breaking news

ไม่ได้อยู่ที่พฤติกรรม! นักวิชาการ บอก “คนไม่แยกขยะ เพราะถังไม่ชัดเจน”

เมษายน 30th, 2019 | by administrator
ไม่ได้อยู่ที่พฤติกรรม! นักวิชาการ บอก “คนไม่แยกขยะ เพราะถังไม่ชัดเจน”
คนไทยอะไรก็ได้
0

ปริมาณขยะ เป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ ด้านมลพิษของประเทศเลยทีเดียว เพราะมีสถิติจากกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่ามีขยะมูลฝอยทั้งประเทศประมาณ 27.37 ล้านตัน หรือ คิดเป็น 74,998 ตันต่อวัน

มากไปกว่านั้น ยังส่งผลเสียหลายแบบ ทั้งในเรื่องของปริมาณขยะที่กองสูงคล้ายภูเขา ส่งผลต่อภาพลักษณ์ เมื่อขยะเพิ่มมากขึ้นทำให้กลายเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค และก่อมลภาวะด้วย และหนึ่งในปัจจัยที่เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาขยะล้นเมือง คือ การไม่คัดแยกขยะก่อนทิ้ง ส่งผลให้ กทม. ต้องเก็บขยะวันละเกือบ 80,000 ตัน ใช้งบประมาณถึง 2,000 ล้านบาทต่อปี ใช้เจ้าหน้าที่กว่า 10,000 คน ใช้รถเก็บขยะกว่า 2,000 คัน เรือเก็บขนขยะหลายสิบลำ ถังขยะนับหมื่นใบ ต้องจ้างฝังกลบขยะตันละกว่า 100 บาท และใช้เป็นเงินเดือนเจ้าหน้าที่อีกมหาศาลเลยล่ะ

ประเด็นอยู่ที่ว่า บนโซเชียล หรือโดยทั่วไป มักจะมองและตั้งข้อสังเกตว่า “ทำไมนะ คนไทยถึงไม่สนใจที่จะแยกขยะเอาเสียเลย”

แต่ รองศาสตราจารย์ ดร. พิสุทธิ์ เพียรมนกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บอกว่า ไม่ได้เป็นเพราะพฤติกรรมของคนไทยซะทีเดียว แต่อาจเป็นเพราะความไม่ชัดเจนที่ทำให้คนในสังคม สับสนกับประเภทของถังขยะ  โดยไม่รู้ว่าคำจำกัดความของขยะแต่ละประเภทเป็นยังไงนั่นเอง และอีกอย่าง บางครั้งคนไทยไม่ได้เห็นผลลัพธ์สุดท้ายที่เกิดขึ้น ว่าเมื่อแยกขยะไปแล้วจะเอาขยะนั้นไปทำอะไร และส่งผลอะไรต่อการใช้ชีวิต  รวมไปถึงการจัดวางถังขยะแบบแยกประเภทไม่ได้มีอยู่ในทุกพื้นที่ ทำให้คนไม่คุ้นชินกับการแยกขยะนั่นเอง

ส่วนใครที่สงสัย ว่าขยะแต่ละประเภท หลัก ๆ มีแบบไหนบ้าง คร่าว ๆ จะมี 4 ประเภท คือ

1. ขยะเปียก ได้แก่ เศษอาหารต่างๆ ใบไม้ที่ย่อยสลายได้

2. ขยะย่อยสลายไม่ได้ ไม่มีพิษ แต่เปื้อนอาหาร ได้แก่ โฟม ฟอล์ย ถุงพลาสติก ซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

3. ขยะรีไซเคิล ขยะยังใช้ได้ ได้แก่ กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ

4. ขยะมีพิษอันตราย ได้แก่ ขวดยา หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย กระป๋องสเปรย์ ยาฆ่าแมลง

หรือถ้าอยากเห็นภาพให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น คลิกที่นี่เลย!

เมื่อรู้และเข้าใจประเภทของขยะ ก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้คนในสังคมสามารถแยกขยะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น พร้อมช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยให้ลดลงได้อีกด้วย จะได้ไม่ต้องถูกกล่าวหาว่าเป็น “คนไทยอะไรก็ได้” อีกนะ

Share This:

Comments are closed.