breaking news

ยุวพัฒน์รักถิ่น

สิงหาคม 21st, 2019 | by administrator

Share This:

ยุวพัฒน์รักถิ่น กับ Work-based Education

โครงการออมสิน ยุวพัฒน์รักถิ่น เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากหลายมหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โดยการมีส่วนช่วยในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน  โดยในปี พ.ศ.2562 เป็นปีที่สาม มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม 57 แห่ง จากทั่วประเทศ หนึ่งในนั้น คือ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวิทย์ ไชยสุ อาจารย์ประจำหลักสูตรคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ซึ่งผู้ดูแลโครงการ และส่งตัวแทนกลุ่มนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม เปิดเผยว่า

            โครงการออมสิน ยุวพัฒน์รักถิ่น ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เริ่มจากการคัดเลือก 7 วิสาหกิจชุมชน คือ กลุ่มวิสาหกิจคลองข่อย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีผ้าแปรรูป กลุ่มแม่บ้านขนมไทยปากเกร็ดร่วมใจ 5 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดสาร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์คนพันธุ์เหน่อ กลุ่มวิสาหากิจชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูป และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านคลองไทร  หลังจากนั้น นักศึกษาจึงลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลเบื้องต้นด้วยการสัมภาษณ์จากวิสาหกิจชุมชนทั้ง 7 กลุ่ม

            จุดมุ่งหมายของการจัดทำโครงการออมสิน ยุวพัฒน์รักถิ่น ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คือ การช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง โดยการเพิ่มยอดขายขึ้น 50% หรือลดต้นทุน 50% ผ่านการแปรรูปผลผลิตจากชุมชน การลดต้นทุนวัตถุดิบ การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะทำให้สามารถเพิ่มมูลค่าและต่อยอดให้ได้เป็นธุรกิจ เพื่อความยั่งยืนต่อไปได้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับวิสาหกิจชุมชน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ  ต้นน้ำ คือ การพัฒนาเกี่ยวกับวัตถุดิบ ซึ่งเป็นการดูแลตั้งแต่เริ่มต้น เช่น การปลูกพืชโดยไม่ใช้สารเคมี  ส่วนที่สอง ได้แก่ กลางน้ำ ซึ่งเป็นการพัฒนาในส่วนของกระบวนการผลิต  และส่วนสุดท้าย ส่วนของ ปลายน้ำ ซึ่งเกี่ยวข้องกับช่องทางการจัดจำหน่ายที่สามารถเชื่อมโยงกับผู้บริโภคได้โดยตรง

            การที่นักศึกษาได้ลงพื้นที่จริงเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนนี้ เป็นรูปแบบการจัดการศึกษาตามหลักการ Work-based Education ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ซึ่งเป็นการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริง เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในการสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองจากสถานประกอบการจริง ควบคู่กับการเรียนการสอนทางทฤษฎีในห้องเรียน ซึ่งถือเป็นการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา  คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร ได้มีการบูรณาการโครงการออมสิน ยุวพัฒน์รักถิ่น เข้ากับ 2 รายวิชา ได้แก่ วิชาประเด็นคัดสรร และวิชาวิชาการเพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตร ทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสที่จะนำความรู้ที่ได้จากการเรียนไปทดลองปฏิบัติจริง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวิทย์ ไชยสุ กล่าวทิ้งท้ายว่า โครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ดีอีกหนึ่งโครงการ  คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตรเป็นคณะแรกที่เข้าร่วมโครงการของธนาคาออมสินนี้ และปีต่อ ๆ ไป จะนำโครงการนี้ประสานไปยังคณะอื่นเพื่อที่จะให้ทุกคณะได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  … (เหมือนจะพูดประมาณว่า นวัตกรรมจะเกิดขึ้นได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสหสาขาวิชา?)

            หลังจากนี้ ทางสถาบันฯ จะส่งโครงการของสถาบันฯ ต่อไปยังธนาคารออมสิน เพื่อทำการคัดเลือกโครงการที่เข้าเกณฑ์การตัดสิน และมอบงบประมาณในการจัดทำโครงการจริง เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต่อไป

Comments are closed.

Silahkan untuk Mengunjungi Juga

Jual Misoprostol Asli

Cytotec Misoprostol

Jual Misoprostol

Jual Pil Cytotec Asli

Jual Obat Aborsi

Obat Penggugur Kandungan

Jual Obat Pelancar Haid di Apotik yang aman

Jual Obat Penggugur Kandungan Asli

Apotik 24 Jam

Info Apotik 24 Jam

Klik Apotik 24 Jam

Jual Obat Penggugur Kandungan Paling Ampuh

Jual Obat Aborsi Asli di Ambon

Jual Obat Aborsi Asli di Banda Aceh

Jual Obat Aborsi Asli di Bandung

Jual Obat Aborsi Asli di Banjarbaru

Jual Obat Aborsi Asli di Banjarbaru

Jual Obat Aborsi Asli di Bau-Bau

Jual Obat Aborsi Asli di Bengkulu

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Obat Aborsi

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Obat Aborsi

Jual Cytotec Asli

Obat Aborsi

cara menggugurkan kandungan

obat penggugur kandungan

cytotec

obat aborsi cytotec

obat cytotec

cytotec

cytotec

obat aborsi

obat aborsi

Obat Aborsi Asli

obat aborsi

obat penggugur kandungan

jual cytotec asli

obat aborsi

obat penggugur kandungan

jual cytotec asli

obat aborsi

obat penggugur kandungan

jual cytotec asli

obat aborsi

jual obat aborsi

jual cytotec

obat cytotec asli

harga cytotec asli

obat penggugur kandungan

obat aborsi

jual obat aborsi

jual cytotec

obat cytotec asli

harga cytotec asli

obat penggugur kandungan

Cara Menggugurkan Kandungan

Cara Menggugurkan Kandungan Yang Masih Gumpalan Darah

obat penggugur

Jual Obat Aborsi

Obat Aborsi

Jual Obat Aborsi

Obat Aborsi

Jual Obat Aborsi

Jual Obat Aborsi

Jual Obat Aborsi

Cytotec 400mg

jual cytotec

obat aborsi 1 bulan

Jual Cytotec

Cytotec

Cytotec

Apotik

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Misotab

Jual Obat Aborsi

obat aborsi Tradisional

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi