breaking news

มอบรางวัลประกวดข่าว-สารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก ปีที่11

ธันวาคม 14th, 2016 | by administrator
มอบรางวัลประกวดข่าว-สารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก ปีที่11
Media Literacy
0

Share This:

สถาบันอิศรามูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จัดพิธีมอบรางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็กประจำปี 2559

วันนี้ (14 ธ.ค. 2559) นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิศรา กล่าวว่า การประกวดในครั้งนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 สื่อมวลชน และนิสิตนักศึกษาให้ความสนใจ รวมถึงส่งผลงานเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก สถาบันอิศรามูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย จัดพิธีมอบรางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็กประจำปี 2559 โดยมีนายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรีและทูตพิเศษ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เป็นประธานในการมอบรางวัล

ทั้งนี้ประเภทสื่อรางวัลที่ได้รับ ได้แก่
1.ประเภทสื่อหนังสื่อพิมพ์
2.ประเภทหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติและหนังสื่อพิมพ์ฝึกปฏิบัติออนไลน์ในสถาบันอุดมศึกษา
3.ประเภทสื่อโทรทัศน์

Comments are closed.