breaking news

วัยรุ่นไทย ใส่ใจรัฐธรรมนูญ

ธันวาคม 10th, 2016 | by administrator
วัยรุ่นไทย ใส่ใจรัฐธรรมนูญ
GURU
0

Share This:

เชื่อว่า 50% ยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นถึงความสำคัญของเนื้อหาในรัฐธรรมนูญที่แท้จริง เห็นว่าเป็น  “ เรื่องไกลตัว ” แต่ความจริงแล้ว รัฐธรรมนูญ คือ เรื่องของเรา และมีผลต่อการใช้ชีวิตของเราทั้งทางตรงและอ้อม  “ รัฐธรรมนูญเป็นสิ่งใกล้ตัวมากกว่าที่คิด ”

 

“วัยรุ่นไทยถือเป็นตัวแปรสำคัญในการพัฒนาประเทศ วัยรุ่นไทยกับรัฐธรรมนูญมีส่วนสำคัญในประเด็นตรงที่หากเรารู้โครงสร้างรัฐธรรมนูญ  ว่าเป็นแบบไหนเราจะรู้ได้ว่าเราจะสามารถเปลี่ยนอะไร และควรมีส่วนร่วมในทางการเมืองอย่างไร ” คงไม่ชี้ชัดว่าคนรุ่นใหม่มีบทบาทสำคัญในร่างรัฐธรรมนูญตรงไหนขึ้นอยู่ที่ว่าจะสามารถรับรู้เรื่องไหนมากกว่าหากเราเข้าใจกลไกการใช้อำนาจ แน่นอนว่าควรผลักดันเรื่องบางอย่าง ให้ไปในทิศทางไหน  เปรียบเทียบกับประเทศทุกวันนี้ในเรื่องของสิทธิเสรีภาพที่เราไม่อาจกำหนดได้ว่าเราควรมีสิทธิหน้าที่อะไรบ้างที่ไม่ได้กำหนดชัดเจน โลกปรับเปลี่ยนตามยุคสมัย จะเห็นได้จากคนร่างรัฐธรรมนูญก็เป็นคนที่ทำงานมานาน เราจะไม่ค่อยเจอคนรุ่นใหม่สิ่งนี้ถือเป็นปัญหาหนึ่งที่มันไปสอดคล้องกันตรงที่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้ปรับตัวให้สอดคล้องกันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกและวัยรุ่นไทยที่เป็นคนรุ่นใหม่เลย

 

รัฐธรรมนูญถือเป็นกฎหมายสูงสุดที่ทุกประเทศต้องมีเป็นหลักใช้ในการบริหารประเทศ แต่ปัญหาที่เราพบเจอคือการที่คนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับรัฐธรรมนูญ   อาจเป็นเพราะภาษารัฐธรรมนูญมีคำศัพท์ที่ค่อนข้างเข้าใจยาก  ส่วนใหญ่การตีความไม่ค่อยตรงประเด็น สืบเนื่องมาจากการที่เราไม่เข้าใจในศัพท์ที่ใช้ในนั้น  การแก้ปัญหาในส่วนนี้เราต้องเปิดพื้นที่ให้คนถกเถียงกัน แลกเปลี่ยนความคิด  รัฐธรรมนูญไม่ใช่เรื่องวิชาการ รัฐศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อม ที่จะมีกฎเกณฑ์ที่กำหนดมาแล้ว แต่คือเรื่องของการเข้าใจความหมายร่วมกันมากกว่า ทุกคนมีความรู้ ความคิด ที่แตกต่างสามารถเข้าใจได้ การที่เปิดพื้นที่ในการถกเถียงกันจะทำให้เกิดเนื้อหาที่จำกัดความหมายให้ชัดเจนขึ้น

7

 

นายณัชปกร   นามเมือง  เจ้าหน้าที่ฝ่ายรณรงค์และสื่อสาร คนรุ่นใหม่ที่พยายามอธิบายกฎหมายให้ง่ายและเข้าถึงได้ง่ายขึ้นผ่านเว็บไซต์และเพจเฟซบุ๊ก iLaw  อธิบายว่าเรื่องที่ดูเหมือนไกลตัว แต่จริงๆ การมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่โดยที่เข้าใจตัวบทรัฐธรรมนูญจะมีประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนประเทศ

หากพูดถึง รัฐธรรมนูญ แน่นอนถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของพวกเราเราพยายามที่จะให้วัยรุ่นไทยที่เป็นคนรุ่นใหม่หันมาสนใจเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ แค่คงทำได้ยากติดตรงที่ประเด็นสำคัญคือ ฐานคิดของเด็กรุ่นใหม่ พวกเขามองว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวมาก เหตุผลหลัก คือ พวกเขาไม่ได้มีส่วนร่วมอะไร  เป็นแค่เรื่องของคนกลุ่มหนึ่งขณะที่พวกเราเองยังมีความรู้สึกแบบนั้น มันถูกทำให้มองเป็นแบบนั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วรัฐธรรมนูญไม่ได้เป็นแบบนั้น แต่เป็นการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ด้วยความที่มีสภาวะเหตุการณ์ทางการเมืองที่ผ่านมานับ 10 ปี การเมืองถูกมองว่าเป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่าย  แทนที่เราเจอปัญหาทางการเมืองเราจะหันหน้ามาคุยกันกลายเป็นปล่อยให้ดำเนินไป การที่จะทำให้ทุกคนหันมาสนใจรัฐธรรมนูญ อย่างแรกคือ เราจะต้องมีเจตนารมณ์ที่สำคัญก่อน แสดงเจตจำนงว่าต้องการให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมทุกคนจะร่วมกันออกแบบให้เป็นไปตามสิ่งที่เราคิดไว้

6

เด็กรุ่นใหม่ควรปรับทัศนคติ  อย่ามองว่ารัฐธรรมนูญเป็นเรื่องไกลตัว จริง ๆ ใกล้ตัวเรามาก เราไม่มีทางรู้หรอกว่าจะเกิดผลอะไรกับเรา ทุกคนควรสนใจ สิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้อยู่คือสถานการณ์การเมืองที่ขัดแย้ง ทะเลาะกัน แต่ในมุมมกลับถ้าเรารู้เรื่องรัฐธรรมนูญ เราก็จะมองออกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ เกิดจากระบบการเมืองล้วนๆ  หากสนใจ ใส่ใจ  จะเข้าใจว่ารากเหง้าของปัญหาอยู่ส่วนไหน  รัฐธรรมนูญก็มีข้อดีข้อเสีย เราต้องช่วยกันถกเถียง แลกเปลี่ยนความคิดเพื่อให้พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น ยิ่งวิ่งหนีมากเท่าไหร่ปัญหาก็จะเข้ามาคุกคามมากขึ้นเรื่อยๆ ถ้าหากเราเข้าไปแก้ไข เข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไข แน่นอนปัญหาจะไม่บานปลาย

Comments are closed.