breaking news

สายบุญห้ามพลาด!!!

กุมภาพันธ์ 6th, 2019 | by administrator
สายบุญห้ามพลาด!!!
Art & Entertainment
0

สายบุญห้ามพลาด!!!

วันหยุดแบบนี้ไม่รู้จะไปทำบุญที่ไหนดี มาทำบุญรอบเสาชิงช้ากัน ต้นปีแบบนี้ ทำบุญรอบเสา รุ่นเยาว์รุ่นใหญ่ ณ เสาชิงช้า กันเถอะ?กับ 6⃣ วัดที่ห้ามพลาดต้องมาทำบุญ โดยเฉพาะมาทำบุญแล้วก็อย่าพลาดที่จะต้องขอพรกันให้ครบทุกวัดเลย แต่ละวัดจะมีจุดเด่นอย่างไร ที่ทุกคนไปแล้วจะติดใจ

 

                                ? ใครที่ยังไม่ได้ชมคลิป “รายการเดินจนปวดเข่า” สามารถรับชมได้ที่ลิ้งค์นี้เลย

EP.1  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2538353069724543&id=1655884361304756

EP.2 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2542077909352059&id=1655884361304756

 

6⃣ วัดที่ห้ามพลาดต้องมาทำบุญ

?????????????????????????????????????

1⃣ วัดราชนัดดารามวรวิหาร

? วัดราชนัดดารามวรวิหาร

โลหะปราสาทปูชนียสถานที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เมื่อพ.ศ.2389 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดฯ ให้สร้างขึ้นแทนเจดีย์ประจำวัดในการสร้างพระอารามตามที่ทรงมีพระราชศรัทธาจะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรือง

?สิ่งที่ห้ามพลาดเมื่อมาขอพร : ขอในเรื่องความสง่างาม ได้รับเกียรติจากผู้อื่น มีแต่คนรัก ชื่นชมให้เกียรติ

 พระประธานในพระอุโบสถ : พระเสฏฐตมมุนี

 ที่อยู่ : เลขที่ 70 ถนนมหาไชย แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพ

? เปิดทำการ : ทุกวัน เวลา 09.00 – 17.00 น.

?พิกัด :
https://maps.app.goo.gl/VDpTk

 

2⃣ ศาลเจ้าพ่อเสือ

? ศาลเจ้าพ่อเสือ

?สิ่งที่ห้ามพลาดเมื่อมาขอพร : การขอลูก

 จุดไหว้มีทั้งหมด 8 ที่สำคัญ ได้แก่

1. ทีกงเทพยดาฟ้าดิน
2. ตั่วเหล่าเอี๊ยกง
3. เจ้าพ่อเสือ
4. เจ้าพ่อกวนอู ไฉ่ซิงเอี้ยกง
5. เทพเจ้าเห้งเจีย
6. เสด็จพ่อปิยมหาราช
7. องครักษ์เจ้าพ่อข้างประตูขวา
8. องครักษ์เจ้าพ่อข้างประตูซ้าย

วิธีสักการะ
เทียนแดง 1 คู่ ธูปทั้งหมด 18 ดอก  พวงมาลัย กระดาษไหว้ หมูสามชั้น หรือไข่

 ที่อยู่ : เลขที่ 468 ถนนตะนาว แขวง ศาลเจ้าพ่อเสือ เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

? เปิดทำการ : ทุกวัน เวลา 06.00-17.00 น. ควรแต่งกายสุภาพ และเพื่อความสะดวกไม่ควรขับรถมา เนื่องจากสถานที่จอดรถมีจำนวนจำกัด

?พิกัด :
https://maps.app.goo.gl/HfiCi

 

3⃣ วัดเทพธิดา

? วัดเทพธิดาวราราม

เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารเดิมชื่อวัดพระยาไกรสวนหลวงเพราะว่าเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในตำบลสวนหลวงพระยาไกรรัชกาลที่ ๓ ทรงสถาปนาขึ้นในปีพ. ศ. ๒๓๗๙ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระราชทานแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอกรมหมื่นอัปสรสุตรเทพซึ่งทรงพระเมตตาโปรดปรานอย่างยิ่งด้ายรับราชการใกล้ชิดพระองคตลอดมาสรางสำเร็จเมื่อปีพ. ศ. ๒๓๘๒ พระราชทานนามว่าวัดเทพธิดารามป้องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอกรมหมื่นอัปสรสุตาเทพได้ทรงบริจาคทุนทรัพยสวนพระองครวมในการก่อสร้างด้วย) พระอารามมีสิ่งก่อสร้างชื่อประดับด้วยลวตลายสวยงามเครื่องกระเบื้องเคลือบและตุ๊กตาจีนเป็นจำนวนมากสืบเนื่องมาจากความรุเรืองทางการค้าระหว่างจีนและไทยพระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปสลักด้วยศิลาสีขาวบริสุทธิ์เรียกกันว่าหลวงพอขาวประดิษฐานอยู่ในเวชยันตบุษบกซึ่งรัชกาลที่ ๓ โปรดให้อัญเชิญมาจากพระบรมมหาราชวังต่อมาในปีพ. ศ. ๒๕๑๔ รัชกาลที่ ๙ ได้พระราชทานนามว่าพระพุทธเทววิลาสหลังศาของพระอุโบสถเป็นแบบไม่มีซอฟ้าใบระกาหน้าบันประดับด้วยเครื่องกระเบื้องเคลือบจีนกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนวัดเทพธิดารามวรวิหารเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติเมื่อปีพ. ศ. ๒๕๒๐

?สิ่งที่ห้ามพลาดเมื่อมาขอพร : ขอความเมตตา

 พระประธานในพระอุโบสถ : พระพุทธเทววิลาส(หลวงพ่อขาว)

 ที่อยู่ : เลขที่ 70 ถนนมหาไชย แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพ

? เปิดทำการ : ทุกวัน เวลา 09.00 – 17.00 น.
พิพิธภัณฑ์สุนทรภู่ : ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

?พิกัด :
https://maps.app.goo.gl/MdYuv

4⃣ เทวาลัยพระวิษณุ

? เทวาลัยพระวิษณุเทพรัตนโกสินทร์

   ?สิ่งที่ห้ามพลาดเมื่อมาขอพร : ประทานความเมตตาและความช่วยเหลือแก่ผู้ตกทุกข์ได้ยาก

 พระประธานในพระอุโบสถ : พระวิษณุ (พระนารายณ์)

 ที่อยู่ : 268 แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพ10200

? เปิดทำการ : ทุกวัน เวลา 09.00 – 17.00 น.

?พิกัด :
https://maps.app.goo.gl/cohEA

 

5⃣ วัดสุทัศนเทพวราราม

? วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารรัชกาลที่ ๑ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาขึ้นเป็นวัดกลางพระนครและสร้างพระวิหารสูงใหญ่เทียบเทวัดพนัญเชิงของกรุงศรีอยุธยาจากนั้นทรงอัญเชิญพระพุทธรูปโลหะปางมารวิชัยซึ่งหลอขึ้นตั้งแต่สมัยกษัตริยราชวงศ์พระร่วงที่เรียกกันว่าพระโตหรือพระใหญ่จากพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุจังหวัดสุโขทัยมาประดิษฐานไว้ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๓ ทรงสร้างพระวิหารต่อจนเสร็จพร้อมกับสร้างพระอุโบสถและหลอพระประธานขึ้นไหมพระราชทานนามวัดเป็นวัดสุทัศนเทพวรารามจากเดิมที่เรียกกันว่าวัดพระโตจนถึงสมัยรัชกาลที่ ๔ หรงถวายพระนามพระโตซึ่งเป็นพระประธานในพระวิหารวาพระพุทธศรีศากยมุนีและพระประธานในพระอุโบสถว่า พระพุทธตรีโลกเชฏฐ์

?สิ่งที่ห้ามพลาดเมื่อมาขอพร : วิสัยทัศน์กว้างไกล

 พระประธานในพระอุโบสถ
พระศรีศากยมุนี(พระประธานในพระวิหารหลวง)

พระพุทธศรีโลกเชษฐ์(พระประธานในพระอุโบสถ

พระพุทธเสฏฐมุนี(พระประธานในศาลาการเปรียญ)

 ที่อยู่ : เลขที่ 146 ถนน บำรุงเมือง แขวง วัดราชบพิตร เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

? เปิดทำการ : ทุกวัน

?พิกัด :
https://maps.app.goo.gl/jJ71S

 

6⃣ วัดมหรรณพารามวรวิหาร

? วัดมหรรณพารามวรวิหาร

เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๓ โดยกรมหมื่นอุดมรัตนราษีที่มีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้าอรรณพ เป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่ ๓ การก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในสมัยรัชกาลที่ ๔ หลังจากกรมหมื่นอุดมรัตนราษีได้สิ้นพระชนม์แล้ว รัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่ารหมหรรณพารามภายในวัดมีสถาปัตยกรรมทั้งแบบศิลปะไทยและแบบที่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะจีนมีพระร่วงทองค้าเป็นพระพุทธรูปสำคัญประดิษฐานอยู่ในวิหาร

?สิ่งที่ห้ามพลาดเมื่อมาขอพร : ปัดเป่าความทุกข์

 พระประธานในพระอุโบสถ : พระร่วงทองคำ

 ที่อยู่ : เลขที่ 261/4 ถนนตะนาว แขวง เสาชิงช้า เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

? เปิดทำการ : ทุกวัน เวลา 06.00 – 17.00 น.

?พิกัด :
https://maps.app.goo.gl/2frBZ

 

สายบุญห้ามพลาด!!  พาครอบครัวมาทำบุญรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ที่นอกจากจะได้ทำบุญ ไหว้พระเสริมสิริมงคลแล้ว ยังได้ชมความสวยงามทางสถาปัตยกรรมในแต่ละวัดที่ไม่มีที่ไหนในโลกเหมือนที่กรุงเทพฯ อีกด้วย วันหยุดนี้ก็ตามไปรับบุญกันได้เลย

ข้อมูลเพิ่มเติม

Facebook :https://www.facebook.com/ThePrototype.CA.PIM/?epa=SEARCH_BOX

Instragram : prototypecapim

Twitter : https://twitter.com/theprototypeca/status/1091323407289933824?s=07

Share This:

Comments are closed.