breaking news

สายบุญห้ามพลาด!!!

กุมภาพันธ์ 6th, 2019 | by administrator
สายบุญห้ามพลาด!!!
Art & Entertainment
0

สายบุญห้ามพลาด!!!

วันหยุดแบบนี้ไม่รู้จะไปทำบุญที่ไหนดี มาทำบุญรอบเสาชิงช้ากัน ต้นปีแบบนี้ ทำบุญรอบเสา รุ่นเยาว์รุ่นใหญ่ ณ เสาชิงช้า กันเถอะ?กับ 6⃣ วัดที่ห้ามพลาดต้องมาทำบุญ โดยเฉพาะมาทำบุญแล้วก็อย่าพลาดที่จะต้องขอพรกันให้ครบทุกวัดเลย แต่ละวัดจะมีจุดเด่นอย่างไร ที่ทุกคนไปแล้วจะติดใจ

 

                                ? ใครที่ยังไม่ได้ชมคลิป “รายการเดินจนปวดเข่า” สามารถรับชมได้ที่ลิ้งค์นี้เลย

EP.1  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2538353069724543&id=1655884361304756

EP.2 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2542077909352059&id=1655884361304756

 

6⃣ วัดที่ห้ามพลาดต้องมาทำบุญ

?????????????????????????????????????

1⃣ วัดราชนัดดารามวรวิหาร

? วัดราชนัดดารามวรวิหาร

โลหะปราสาทปูชนียสถานที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เมื่อพ.ศ.2389 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดฯ ให้สร้างขึ้นแทนเจดีย์ประจำวัดในการสร้างพระอารามตามที่ทรงมีพระราชศรัทธาจะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรือง

?สิ่งที่ห้ามพลาดเมื่อมาขอพร : ขอในเรื่องความสง่างาม ได้รับเกียรติจากผู้อื่น มีแต่คนรัก ชื่นชมให้เกียรติ

 พระประธานในพระอุโบสถ : พระเสฏฐตมมุนี

 ที่อยู่ : เลขที่ 70 ถนนมหาไชย แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพ

? เปิดทำการ : ทุกวัน เวลา 09.00 – 17.00 น.

?พิกัด :
https://maps.app.goo.gl/VDpTk

 

2⃣ ศาลเจ้าพ่อเสือ

? ศาลเจ้าพ่อเสือ

?สิ่งที่ห้ามพลาดเมื่อมาขอพร : การขอลูก

 จุดไหว้มีทั้งหมด 8 ที่สำคัญ ได้แก่

1. ทีกงเทพยดาฟ้าดิน
2. ตั่วเหล่าเอี๊ยกง
3. เจ้าพ่อเสือ
4. เจ้าพ่อกวนอู ไฉ่ซิงเอี้ยกง
5. เทพเจ้าเห้งเจีย
6. เสด็จพ่อปิยมหาราช
7. องครักษ์เจ้าพ่อข้างประตูขวา
8. องครักษ์เจ้าพ่อข้างประตูซ้าย

วิธีสักการะ
เทียนแดง 1 คู่ ธูปทั้งหมด 18 ดอก  พวงมาลัย กระดาษไหว้ หมูสามชั้น หรือไข่

 ที่อยู่ : เลขที่ 468 ถนนตะนาว แขวง ศาลเจ้าพ่อเสือ เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

? เปิดทำการ : ทุกวัน เวลา 06.00-17.00 น. ควรแต่งกายสุภาพ และเพื่อความสะดวกไม่ควรขับรถมา เนื่องจากสถานที่จอดรถมีจำนวนจำกัด

?พิกัด :
https://maps.app.goo.gl/HfiCi

 

3⃣ วัดเทพธิดา

? วัดเทพธิดาวราราม

เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารเดิมชื่อวัดพระยาไกรสวนหลวงเพราะว่าเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในตำบลสวนหลวงพระยาไกรรัชกาลที่ ๓ ทรงสถาปนาขึ้นในปีพ. ศ. ๒๓๗๙ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระราชทานแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอกรมหมื่นอัปสรสุตรเทพซึ่งทรงพระเมตตาโปรดปรานอย่างยิ่งด้ายรับราชการใกล้ชิดพระองคตลอดมาสรางสำเร็จเมื่อปีพ. ศ. ๒๓๘๒ พระราชทานนามว่าวัดเทพธิดารามป้องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอกรมหมื่นอัปสรสุตาเทพได้ทรงบริจาคทุนทรัพยสวนพระองครวมในการก่อสร้างด้วย) พระอารามมีสิ่งก่อสร้างชื่อประดับด้วยลวตลายสวยงามเครื่องกระเบื้องเคลือบและตุ๊กตาจีนเป็นจำนวนมากสืบเนื่องมาจากความรุเรืองทางการค้าระหว่างจีนและไทยพระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปสลักด้วยศิลาสีขาวบริสุทธิ์เรียกกันว่าหลวงพอขาวประดิษฐานอยู่ในเวชยันตบุษบกซึ่งรัชกาลที่ ๓ โปรดให้อัญเชิญมาจากพระบรมมหาราชวังต่อมาในปีพ. ศ. ๒๕๑๔ รัชกาลที่ ๙ ได้พระราชทานนามว่าพระพุทธเทววิลาสหลังศาของพระอุโบสถเป็นแบบไม่มีซอฟ้าใบระกาหน้าบันประดับด้วยเครื่องกระเบื้องเคลือบจีนกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนวัดเทพธิดารามวรวิหารเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติเมื่อปีพ. ศ. ๒๕๒๐

?สิ่งที่ห้ามพลาดเมื่อมาขอพร : ขอความเมตตา

 พระประธานในพระอุโบสถ : พระพุทธเทววิลาส(หลวงพ่อขาว)

 ที่อยู่ : เลขที่ 70 ถนนมหาไชย แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพ

? เปิดทำการ : ทุกวัน เวลา 09.00 – 17.00 น.
พิพิธภัณฑ์สุนทรภู่ : ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

?พิกัด :
https://maps.app.goo.gl/MdYuv

4⃣ เทวาลัยพระวิษณุ

? เทวาลัยพระวิษณุเทพรัตนโกสินทร์

   ?สิ่งที่ห้ามพลาดเมื่อมาขอพร : ประทานความเมตตาและความช่วยเหลือแก่ผู้ตกทุกข์ได้ยาก

 พระประธานในพระอุโบสถ : พระวิษณุ (พระนารายณ์)

 ที่อยู่ : 268 แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพ10200

? เปิดทำการ : ทุกวัน เวลา 09.00 – 17.00 น.

?พิกัด :
https://maps.app.goo.gl/cohEA

 

5⃣ วัดสุทัศนเทพวราราม

? วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารรัชกาลที่ ๑ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาขึ้นเป็นวัดกลางพระนครและสร้างพระวิหารสูงใหญ่เทียบเทวัดพนัญเชิงของกรุงศรีอยุธยาจากนั้นทรงอัญเชิญพระพุทธรูปโลหะปางมารวิชัยซึ่งหลอขึ้นตั้งแต่สมัยกษัตริยราชวงศ์พระร่วงที่เรียกกันว่าพระโตหรือพระใหญ่จากพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุจังหวัดสุโขทัยมาประดิษฐานไว้ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๓ ทรงสร้างพระวิหารต่อจนเสร็จพร้อมกับสร้างพระอุโบสถและหลอพระประธานขึ้นไหมพระราชทานนามวัดเป็นวัดสุทัศนเทพวรารามจากเดิมที่เรียกกันว่าวัดพระโตจนถึงสมัยรัชกาลที่ ๔ หรงถวายพระนามพระโตซึ่งเป็นพระประธานในพระวิหารวาพระพุทธศรีศากยมุนีและพระประธานในพระอุโบสถว่า พระพุทธตรีโลกเชฏฐ์

?สิ่งที่ห้ามพลาดเมื่อมาขอพร : วิสัยทัศน์กว้างไกล

 พระประธานในพระอุโบสถ
พระศรีศากยมุนี(พระประธานในพระวิหารหลวง)

พระพุทธศรีโลกเชษฐ์(พระประธานในพระอุโบสถ

พระพุทธเสฏฐมุนี(พระประธานในศาลาการเปรียญ)

 ที่อยู่ : เลขที่ 146 ถนน บำรุงเมือง แขวง วัดราชบพิตร เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

? เปิดทำการ : ทุกวัน

?พิกัด :
https://maps.app.goo.gl/jJ71S

 

6⃣ วัดมหรรณพารามวรวิหาร

? วัดมหรรณพารามวรวิหาร

เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๓ โดยกรมหมื่นอุดมรัตนราษีที่มีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้าอรรณพ เป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่ ๓ การก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในสมัยรัชกาลที่ ๔ หลังจากกรมหมื่นอุดมรัตนราษีได้สิ้นพระชนม์แล้ว รัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่ารหมหรรณพารามภายในวัดมีสถาปัตยกรรมทั้งแบบศิลปะไทยและแบบที่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะจีนมีพระร่วงทองค้าเป็นพระพุทธรูปสำคัญประดิษฐานอยู่ในวิหาร

?สิ่งที่ห้ามพลาดเมื่อมาขอพร : ปัดเป่าความทุกข์

 พระประธานในพระอุโบสถ : พระร่วงทองคำ

 ที่อยู่ : เลขที่ 261/4 ถนนตะนาว แขวง เสาชิงช้า เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

? เปิดทำการ : ทุกวัน เวลา 06.00 – 17.00 น.

?พิกัด :
https://maps.app.goo.gl/2frBZ

 

สายบุญห้ามพลาด!!  พาครอบครัวมาทำบุญรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ที่นอกจากจะได้ทำบุญ ไหว้พระเสริมสิริมงคลแล้ว ยังได้ชมความสวยงามทางสถาปัตยกรรมในแต่ละวัดที่ไม่มีที่ไหนในโลกเหมือนที่กรุงเทพฯ อีกด้วย วันหยุดนี้ก็ตามไปรับบุญกันได้เลย

ข้อมูลเพิ่มเติม

Facebook :https://www.facebook.com/ThePrototype.CA.PIM/?epa=SEARCH_BOX

Instragram : prototypecapim

Twitter : https://twitter.com/theprototypeca/status/1091323407289933824?s=07

Share This:

Comments are closed.

Silahkan untuk Mengunjungi Juga

Jual Misoprostol Asli

Cytotec Misoprostol

Jual Misoprostol

Jual Pil Cytotec Asli

Jual Obat Aborsi

Obat Penggugur Kandungan

Jual Obat Pelancar Haid di Apotik yang aman

Jual Obat Penggugur Kandungan Asli

Apotik 24 Jam

Info Apotik 24 Jam

Klik Apotik 24 Jam

Jual Obat Penggugur Kandungan Paling Ampuh

Jual Obat Aborsi Asli di Ambon

Jual Obat Aborsi Asli di Banda Aceh

Jual Obat Aborsi Asli di Bandung

Jual Obat Aborsi Asli di Banjarbaru

Jual Obat Aborsi Asli di Banjarbaru

Jual Obat Aborsi Asli di Bau-Bau

Jual Obat Aborsi Asli di Bengkulu

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Obat Aborsi

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Obat Aborsi

Jual Cytotec Asli

Obat Aborsi

cara menggugurkan kandungan

obat penggugur kandungan

cytotec

obat aborsi cytotec

obat cytotec

cytotec

cytotec

obat aborsi

obat aborsi

Obat Aborsi Asli

obat aborsi

obat penggugur kandungan

jual cytotec asli

obat aborsi

obat penggugur kandungan

jual cytotec asli

obat aborsi

obat penggugur kandungan

jual cytotec asli

obat aborsi

jual obat aborsi

jual cytotec

obat cytotec asli

harga cytotec asli

obat penggugur kandungan

obat aborsi

jual obat aborsi

jual cytotec

obat cytotec asli

harga cytotec asli

obat penggugur kandungan

Cara Menggugurkan Kandungan

Cara Menggugurkan Kandungan Yang Masih Gumpalan Darah

obat penggugur

Jual Obat Aborsi

Obat Aborsi

Jual Obat Aborsi

Obat Aborsi

Jual Obat Aborsi

Jual Obat Aborsi

Jual Obat Aborsi

Cytotec 400mg

jual cytotec

obat aborsi 1 bulan

Jual Cytotec

Cytotec

Cytotec

Apotik

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Misotab

Jual Obat Aborsi

obat aborsi Tradisional

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi