breaking news

สกู๊ปข่าว ผลจากการสร้างพื้นที่สีเขียวหลังป้อมมหากาฬ

กุมภาพันธ์ 7th, 2019 | by administrator
สกู๊ปข่าว ผลจากการสร้างพื้นที่สีเขียวหลังป้อมมหากาฬ
Art & Entertainment
0

จากการสร้างสวนสาธารณะหลังป้อมมหากาฬประชาชนในละแวกนั้นมีความคิดเห็นอย่างไร และได้ใช้สวนสาธารณะนั้นหรือไม่ ติดตามกันได้ในสกู๊ปข่าวเรื่อง ผลจากการสร้างพื้นที่สีเขียวหลังป้อมมหากาฬ ด้านล่างกันได้เลย

Share This:

Comments are closed.