breaking news

กิจกรรม สัปดาห์ PIM No Impact Week

พฤศจิกายน 12th, 2014 | by administrator
กิจกรรม สัปดาห์ PIM No Impact Week
Education Insider
0

       วันที่ 3-6 พฤศจิกายน คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้จัดกิจกรรม สัปดาห์ PIM No Impact Week ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ และ บุคลากร ตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อน และ ลด-ละ-เลิก พฤติกรรม ที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ประกอบด้วยกิจกรรมต่อเนื่อง 4 วัน ภายใต้หัวข้อ
No Chemical & eat local, No Spending day, No Plastic Bag Day และ No Plastic Cup Day

 

       จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ภายใต้หัวข้อ No Chemical & eat local โดยมีพิธีการเปิดงาน กิจกรรม PIM No Impact Week โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ พรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นประธานเปิดงานและปั่นจักรยานน้ำปั่น อีกทั้งเป็นการเปิดตลาดผักออร์แกนิค เพื่อให้ คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ได้บริโภคผักที่ไร้สารเคมี

       ที่ 2 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน ภายใต้หัวข้อ  No spending day ณ ลานหูกระจง เป็นการนำเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วมาแลกเปลี่ยนกัน ภายในงาน หรือนำถุงพลาสติก จำนวน 5 ใบ มาแลกเสื้อผ้าเพื่อลดการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย ซึ่งบรรยากาศภายในงานนั้นเต็มไปด้วยความสนุกสนานเนื่องจากมี บุคลากร คณาจารย์ และนักศึกษาของทางสถาบัน มาร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก
       กิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้นักศึกษาตระหนักถึงปัญหาการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย ที่ส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนได้เป็นอย่างดี เพราะในปัจจุบันมีการซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก และการผลิตสินค้าแต่ละชิ้นต้องใช้ทรัพยากรในการผลิต ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองพลังงาน ค่าขนส่งและทำให้เกิดมลพิษ ทางคณะนิเทศศาสตร์จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหานี้และสนับสนุนการ ลด ละเลิก การซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยแก่ผู้ร่วมงาน

       ที่ 3 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน ภายใต้หัวข้อ No Plastic bag ณ ลานหูกระจง โดย คณาจารย์ บุคลากร หรือ นักศึกษา ที่ซื้อสินค้าจากร้านสะดวกซื้อ 7-11 สาขา ธาราสแควร์ แล้วปฏิเสธถุงพลาสติก จะได้รับสติกเกอร์เพื่อสะสมในการแลกของรางวัล โดยของรางวัลประกอบไปด้วย แฟ้มสะสมงาน PIM, ปากการักษ์โลก , กระเป๋าผ้า และ แผ่นมาส์กตา ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ทำให้สติกเกอร์ 6,000 ดวง หมดลงภายใน 5 วัน

       สนับสนุนให้งดใช้ถุงพลาสติกเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก ถุงพลาสติก 1 ใบ ใช้เวลาในการย่อยสลายนานกว่า 400 ปี ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์ และ สุขอนามัยของประชาชน และเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ทางคณะนิเทศศาสตร์จึงจัดกิจกรรมนี้ เพื่อรณรงค์ให้ลดการใช้ถุงพลาสติก

       ที่ 6 พฤศจิกายน ทางคณะนิเทศศาสตร์ได้จัดซุ้มเครื่องดื่มฟรี สำหรับผู้ที่นำแก้วส่วนตัวมา เพื่อเป็นการรณรงค์ลดขยะจากแก้วพลาสติก ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เนื่องจากมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา นำแก้วน้ำส่วนตัวมารับเครื่องดื่มกันจำนวนมาก

       ขอขอบคุณความร่วมมือจากหน่วยงาน และบุคลากร รวมถึงนักศึกษา ของ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มา ณ ที่นี้

Share This:

Comments are closed.