breaking news

มวยไทยเรียนง่ายสร้างสุขภาพที่ดี

มิถุนายน 24th, 2015 | by administrator
มวยไทยเรียนง่ายสร้างสุขภาพที่ดี
Health & Sport
0

      มวยไทยเป็นกีฬาที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติ นายอำนวย เกตุบำรุงจึงได้มีการเปิดโรงเรียนสอนโดยใช้หลักสูตรที่ถูกต้องเพื่อสอนให้กับผู้ที่อยากเรียนให้ได้เรียนมวยไทยอย่างแท้จริง นอกจากจะได้ความรู้เกี่ยวกับมวยไทยแล้วยังเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้ผู้เรียนอีกด้วย

         สำหรับคนที่อยากจะดูแลเรื่องสุขภาพร่างกาย การเรียนมวยไทยอย่างถูกวิธีก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยให้คุณดูดีได้ทั้งสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิต อีกทั้งยังช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้อยู่คู่กับสังคมไทยอีกด้วย และตอนนี้มวยไทยก็ได้เข้ามามีบทบาทช่วยสร้างสุขภาพที่ดีให้กับคนในสังคม

         นายอำนวย ยังกล่าวว่า การมาเรียนมวยไทยนั้นได้ให้ประโยชน์กับผู้ที่เรียนในหลายๆด้าน เช่น ด้านร่างกาย ทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น สรีระร่างกายดูดีขึ้น ด้านจิตใจ ทำให้จิตใจเข้มแข็งขึ้น มีความสุขุมรอบคอบ มีความอดทน มีความกล้าหาญ มีความมั่นใจในตัวเอง ด้านความคิด ทำให้มีไหวพริบดีขึ้น ร่วมทั้งยังเป็นศิลปะป้องกันตัวได้ด้วย และก็ยังได้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้อยู่คู่กับคนในสังคมไปด้วย การฝึกมวยไทยก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม สร้างความมีระเบียบวินัยและส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม เป็นศิลปะการต่อสู้ ที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในยามคับขันอีกด้วย นอกจากนี้หากผู้ฝึกมวยไทยได้ฝึกอย่างจริงจัง ก็สามารถเป็นนักกีฬา ที่ทำรายได้ให้แก่ตนเองได้ด้วย

         มวยไทยเป็นกีฬาที่ต่างชาติให้ความสนใจ คนไทยเองโดยเฉพาะวัยรุ่นผู้หญิงก็สนใจเรียนมวยไทยมากขึ้นเช่นกัน มวยไทยมีแนวโน้มว่าจะขยายตัวมากกว่าเดิม นั้นยิ่งจะทำให้ธุรกิจมวยไทยมีแนวโน้มว่าจะขยายตัวมากกว่าเดิม และมีแนวทางารบริหารโรงเรียนว่า จะเน้นให้ไปพร้อมๆ กับการทำให้โรงเรียนมวยไทยเป็นแหล่งข้อมูลทางด้านวิชาการมวยไทย

         นายอำนวย เกตุบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนมวยไทย รังสิต กล่าวว่า ที่ได้จัดตั้งโรงเรียนสอนมวยไทยแห่งนี้ขึ้นมาก็เพราะว่า ชาวต่างชาติมีความสนใจเรียนมวยไทยกันมากขึ้น แต่ที่ประเทศไทยไม่มีโรงเรียนสอนมวยไทยอย่างจริงจังสำหรับคนที่อยากเรียน มีแต่ค่ายมวยที่สอนเพื่อขึ้นชกเป็นนักมวยมืออาชีพ

         ทางสภามวยไทยจึงได้มีการปรึกษากันและได้จัดตั้งโรงเรียนสอนมวยไทยแห่งนี้ขึ้นมาการดำเนินการอย่างมีระบบและมาตรฐานให้โรงเรียนแห่งนี้เป็นสถาบันทางวิชาการ แหล่งข้อมูลและศูนย์วิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับกีฬามวยไทย ที่สามารถรองรับความประสงค์ของผู้ที่สนใจในกีฬามวยไทยได้ทั่วโลก

         แต่ก่อนที่จะก้าวไปสู่มาตรฐานในระดับนั้นได้ ก็เป็นเรื่องที่จะดำเนินการอย่างเป็นระบบ และสร้างความสมบูรณ์แบบในด้านการเรียนการสอนขึ้นมาเป็นพื้นฐานในเบื้องต้น ซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะทางวิชาการ โดยมีรูปแบบการเรียนการสอนจะสอนตั้งแต่การปูพื้นฐานขึ้นไปเรื่อยๆ เป็นพื้นฐานที่ถูกต้องไม่เหมือนกับการสอนในค่ายมวยทั่วๆไป สอนให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างถูกวิธีให้มีการป้องกันตัวที่ดี ไม่ทำให้ร่างกายบอบช้ำ โดยจะดูจากพื้นฐานร่างกายของแต่ละคนว่าควรเรียนในขั้นไหน โดยจะสอนทักษะพื้นฐานของการใช้หมัด เท้า เข่า ศอก การยืน การเตะ การวางเท้า ทำให้คนที่ไม่มีพื้นฐานแต่สนใจมวยไทยมาเรียนได้

         ผอ.อำนวย ยังกล่าวไว้อีกว่า ว่ามวยไทยเป็นกีฬาที่มีความรุนแรง เป็นกีฬาของพวกผู้ชายที่ดูโหดร้าย แต่แท้ที่จริงแล้วมวยไทยเป็นกีฬาที่เรียนแล้วสร้างประโยชน์ให้กับผู้ที่เรียนอย่างมากมาย และยังสามารถเป็นอาชีพให้กับผู้ที่เรียนได้ด้วย โดยการเรียนมวยไทยในตอนนี้มีการเปิดโรงเรียนสอนทีมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร อุปกรณ์ และสถานที เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียน และผู้สอน โดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนสอนมวยไทยรังสิต ซึ่งก็ได้มีการจัดตั้งหลักสูตรการสอนมวยไทยขึ้นมาเป็นที่แรกๆ และนำไปเสนอกระทรวงศึกษาธิการ ก็ได้รับอนุญาตให้ใช้หลักสูตรได้ในปีพุทธศักราช 2540 ก็มีนักเรียนชาวต่างชาติมาเรียน 100 กว่าประเทศ ก็มีจำนวน 1000 กว่าคน และตอนนี้คนไทยก็มาสมัครเรียนมากขึ้น ทำให้ตอนนี้โรงเรียนสอนมวยไทยมีนักเรียนทั้งคนไทยและคนต่างชาติมากมาย

         แต่ก่อนที่จะก้าวไปสู่มาตรฐานในระดับนั้นได้ ก็เป็นเรื่องที่จะดำเนินการอย่างเป็นระบบ และสร้างความสมบูรณ์แบบในด้านการเรียนการสอนขึ้นมาเป็นพื้นฐานในเบื้องต้น ซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะทางวิชาการ โดยมีรูปแบบการเรียนการสอนจะสอนตั้งแต่การปูพื้นฐานขึ้นไปเรื่อยๆ เป็นพื้นฐานที่ถูกต้องไม่เหมือนกับการสอนในค่ายมวยทั่วๆไป สอนให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างถูกวิธีให้มีการป้องกันตัวที่ดี ไม่ทำให้ร่างกายบอบช้ำ โดยจะดูจากพื้นฐานร่างกายของแต่ละคนว่าควรเรียนในขั้นไหน โดยจะสอนทักษะพื้นฐานของการใช้หมัด เท้า เข่า ศอก การยืน การเตะ การวางเท้า ทำให้คนที่ไม่มีพื้นฐานแต่สนใจมวยไทยมาเรียนได้

         ผอ.อำนวย ยังกล่าวไว้อีกว่า มวยไทย เป็นกีฬาการต่อสู้ด้วยมือเปล่าที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายอยู่ทั่วโลก มวยไทยจึงเป็นธุรกิจที่ทั่วโลกยอมรับ และเป็นที่หน้าจับตามอง ทำให้สมาคมจากทั่วโลกมีความคลั่งไคล้มวยไทยก็ได้ส่งนักมวยมาเรียนและมาแข่งขันกันที่ประเทศไทย ต่อไปในอนาคตแนวโน้มทางด้านของคนที่จะหันมาเรียนมวยไทยเพื่อสุขภาพ และด้านของธุรกิจมวยไทย จะเป็นอย่างไรจะมีแนวโน้มไปในทิศทางไหน ก็คงต้องรอติดตามกันต่อไป.

สุนันทา เฉลิมทิพย์ 

Share This:

Comments are closed.

Silahkan untuk Mengunjungi Juga

Jual Misoprostol Asli

Cytotec Misoprostol

Jual Misoprostol

Jual Pil Cytotec Asli

Jual Obat Aborsi

Obat Penggugur Kandungan

Jual Obat Pelancar Haid di Apotik yang aman

Jual Obat Penggugur Kandungan Asli

Apotik 24 Jam

Info Apotik 24 Jam

Klik Apotik 24 Jam

Jual Obat Penggugur Kandungan Paling Ampuh

Jual Obat Aborsi Asli di Ambon

Jual Obat Aborsi Asli di Banda Aceh

Jual Obat Aborsi Asli di Bandung

Jual Obat Aborsi Asli di Banjarbaru

Jual Obat Aborsi Asli di Banjarbaru

Jual Obat Aborsi Asli di Bau-Bau

Jual Obat Aborsi Asli di Bengkulu

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Obat Aborsi

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Obat Aborsi

Jual Cytotec Asli

Obat Aborsi

cara menggugurkan kandungan

obat penggugur kandungan

cytotec

obat aborsi cytotec

obat cytotec

cytotec

cytotec

obat aborsi

obat aborsi

Obat Aborsi Asli

obat aborsi

obat penggugur kandungan

jual cytotec asli

obat aborsi

obat penggugur kandungan

jual cytotec asli

obat aborsi

obat penggugur kandungan

jual cytotec asli

obat aborsi

jual obat aborsi

jual cytotec

obat cytotec asli

harga cytotec asli

obat penggugur kandungan

obat aborsi

jual obat aborsi

jual cytotec

obat cytotec asli

harga cytotec asli

obat penggugur kandungan

Cara Menggugurkan Kandungan

Cara Menggugurkan Kandungan Yang Masih Gumpalan Darah

obat penggugur

Jual Obat Aborsi

Obat Aborsi

Jual Obat Aborsi

Obat Aborsi

Jual Obat Aborsi

Jual Obat Aborsi

Jual Obat Aborsi

Cytotec 400mg

jual cytotec

obat aborsi 1 bulan

Jual Cytotec

Cytotec

Cytotec

Apotik

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Misotab

Jual Obat Aborsi

obat aborsi Tradisional

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi