breaking news

LGBTQ+ กับสังคมที่ (ไม่) เปิดกว้าง

มกราคม 31st, 2021 | by administrator
LGBTQ+ กับสังคมที่ (ไม่) เปิดกว้าง
LGBTQ+
0

ข้อเรียกร้องสำคัญ

ชาว LGBTQ+ อยากให้มีการเปลี่ยนคำนำหน้ามากที่สุด เพราะนอกจากจะสามารถใช้ได้ตรงตามเพศสภาพแล้ว ยังทำให้ชาว LGBTQ+ มีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกับเพศอื่นๆ โดยเฉพาะในด้านการสมัครงานเนื่องจากบางหน่วยงานยังคงมีการพิจารณาการเข้าทำงานด้วยเพศสภาพอยู่ นอกจากนี้กฎหมายอื่นๆ ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับเพศนั้น ชาว LGBTQ+ ก็ยังอยากให้มีไปพร้อมๆ กัน

.

เราได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณต้นสกุล ไชยโย หรือคุณต้นตาล สำเร็จการศึกษาจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง Influencer Talent Scouter ที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง

.

หากพูดถึงข้อจำกัดต่างๆ เกี่ยวกับการทำงานของชาว LGBTQ+ นั้น คุณต้นตาลเล่าว่าบางองค์กรโดยเฉพาะหน่วยงานราชการก็ยังคงมีข้อจำกัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งกายตามคำนำหน้านาม คุณต้นตาลมีเพื่อนที่เป็น Transgender เป็นผู้หญิงผมยาว มีภาพลักษณ์ภายนอกเป็นผู้หญิงหมดทุกอย่าง แต่ในการเข้าไปติดต่องานในหน่วยงานราชการ ปรากฏว่าทางหน่วยงานยังคงบังคับให้แต่งกายเป็นผู้ชาย ซึ่งก็ยังคงเป็นคำถามว่า ยุคสมัยนี้แล้วยังมี Mindset เกี่ยวกับเพศสภาพของ LGBTQ+ อยู่อีกหรือ?

.

คุณต้นตาลเสริมอีกว่าสังคมไทยยอมรับ LGBTQ+ แต่เป็นการยอมรับแบบมีเงื่อนไข เพราะการยอมรับจริง ๆ ไม่ควรบอกแค่ว่าเรายอมรับแล้ว เราให้โอกาสคุณในสังคมแล้ว แต่การยอมรับที่แท้จริงต้องนำไปสู่กฎหมายที่เป็นรูปธรรม กฎหมายที่ไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การทำงานจะต้องไม่ตัดสินกันด้วยเพศ เพราะถ้าหากกฎหมายเหล่านี้ทุกหน่วยงาน ทุกองค์รนำไปใช้ แน่นอนว่าจะไม่มีใครมาเลือกปฏิบัติกับชาว LGBTQ+ สิ่งเหล่านี้จะเป็นการสร้างบรรทัดฐานให้กับสังคม

.

“คำนำหน้านาม” ข้อจำกัดสำคัญ ที่ปิดกั้นชาว LGBTQ+

คุณต้นตาลมองว่าข้อจำกัดต่างๆ ที่มีผลต่อชาว LGBTQ+ นั้นเกิดขึ้นจากคำนำหน้านาม การที่ใช้คำนำหน้านามเป็นชายแต่ภาพลักษณ์ภาพนอกเป็นหญิง สิ่งเหล่านี้อาจจะทำให้เกิดการเลือกปฏิบัติขึ้นได้ ถ้าหากมีข้อที่บังคับชัดเจนแล้วนั้น ทุกคนจะอยู่ภายใต้การควบคุมโดยกฎหมาย ซึ่งข้อนี้มันควรที่จะเกิดขึ้นได้แล้ว แต่ก็ขึ้นอยู่กับภาครัฐว่าจะให้ความสนใจ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายที่มีผลต่อชาว LGBTQ+ มากน้อยเพียงใด

.

ทางด้าน คุณกิตตินันท์ ธรมธัช หรือคุณแดนนี่ นายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพตามหลักกฎหมายของชาว LGBTQ+ ว่าทุกวันนี้ยังมีกฎหมายที่ยังไม่รองรับชาว LGBTQ+ มากพอ เพียงเพราะคนในสังคมเข้าใจว่าการที่สังคมเปิดรับความหลากหลายทางเพศนั้นเพียงพอแล้ว แต่ที่แท้จริงชาว LGBTQ+ ต้องการสิทธิและเสรีภาพทางกฎหมายที่เหมือนๆ กับเพศอื่น เพราะพวกเขาเหล่านั้นต่างก็เป็นประชาชนคนหนึ่งที่อยู่ภายใต้กฎระเบียบของสังคม

.

คุณแดนนี่เสริมอีกว่าในการรับสมัครงานควรที่จะพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ไม่ควรนำเรื่องเพศมาตัดสิน ยกตัวอย่างกรณีสาวประเภทสองไปสมัครงาน แต่คำนำหน้านามเป็น “นาย” แล้วถูกปฏิเสธ ปัญหานี้ยังคงมีอยู่ในสังคมไทย สิทธิการก่อตั้งครอบครัว สิทธิการมีเจตจำนงในการเปลี่ยนเพศ สิ่งเหล่านี้ก็ควรมีให้กับชาว LGBTQ+ เช่นเดียวกัน

.

อย่างไรก็ตาม ในด้านกฎหมายเกี่ยวกับชาว LGBTQ+ ก็ได้มี พ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศซึ่งมีอยู่ 3 ส่วน ได้แก่ คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ หรือ สทพ. ต่อมาเป็นคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ หรือ วรพ. และคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ หรือ กทพ. ซึ่งการมี พ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศนี้ขึ้นมา ก็อาจแสดงให้เห็นว่าสังคมไทยเริ่มที่จะเปิดกว้างในเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับชาว LGBTQ+ เพิ่มขึ้นแล้ว

.

แต่การเปิดกว้างในเรื่องกฎหมายยังคงไม่มากพอเพราะยังคงขาดกฎหมายสมรสเพศเดียวกัน รวมทั้งกฎหมายการเปลี่ยนเพศ เปลี่ยนคำนำหน้า เพราะกฎหมายที่กล่าวมานั้นเรียกได้ว่ามีความสำคัญในการใช้ชีวิตของชาว LGBTQ+ มาก เพราะนอกจากจะสมรสเพศเดียวกัน ได้รับการดูแลรวมทั้งสวัสดิการต่างๆ ที่คู่สมรสควรได้รับตามกฎหมายแล้วนั้น ในเรื่องของการทำงาน คำนำหน้านามที่ใช้ตามเพศสภาพก็ช่วยให้ชาว LGBTQ+ สามารถเข้าไปทำงานตามความถนัดในวิชาชีพ สร้างความมั่นคงในการใช้ชีวิต สร้างความมั่นคงทางการเงินต่อไปได้

.

เปิดกว้าง และ เปิดรับ ปรับเพื่อเปลี่ยน

การเปลี่ยน “คำนำหน้านาม” ที่ชาว LGBTQ+ อยากให้มีกฎหมายเรื่องนี้มากที่สุด รองลงมาเป็นกฎหมายสมรสเพศเดียวกัน และกฎหมายสิทธิเสรีภาพอื่นๆ ที่ทำให้พวกเขามีความเท่าเทียมกับเพศอื่น ถ้าหากพูดถึงเรื่องของการทำงาน “คำนำหน้านาม” คงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ช่วยให้ชาว LGBTQ+ มีสิทธิในการทำงานเท่าเทียบกับเพศชายและหญิง

.

ทางด้านคุณแดนนี่เสริมว่าระบบการทำงาน ระบบของสังคมในเรื่องของเศรษฐกิจและวัฒนธรรมนั้น จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความสมดุล ดังนั้นเรื่องการยอมรับความหลากหลายทางเพศควรที่จะมีในทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร เพราะหากกีดกัน หรือเลือกปฏิบัติกับชาว LGBTQ+ ความเคลื่อนไหวของระบบเศรษฐกิจก็จะไปต่อไม่ได้ เพราะเศรษฐกิจของประเทศชาติมันขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัย คือ ไม่มีความเหลื่อมล้ำและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งการไม่เลือกปฏิบัติ เช่น การไม่เลือกปฏิบัติกับกลุ่มหลากหลายทางเพศ เพราะหากเราปฏิเสธเข้ารับการทำงาน ระบบเศรษฐกิจในชีวิตเขาก็จะไม่ได้รับการขับเคลื่อน หากเขาเป็นผู้ที่มีทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะทางก็สามารถขับเคลื่อนองค์กรนั้นให้ดีขึ้นได้

.

ซึ่งสอดคล้องกับโปรดิวเซอร์ท่านหนึ่ง ในบริษัทเอกชน มีมุมมองเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าในองค์กรที่ทำงานอยู่นั้น “เปิดกว้าง” ให้กับทุกคน และชื่นชมชาว LGBTQ+ เพราะทางองค์กรมองที่ความสามารถของตัวบุคคล และพวกเขาก็ทำออกมาได้ดีไม่แพ้เพศชายหรือเพศหญิงเลย

.

“สิ่งหนึ่งที่ชาว LGBTQ+ มีอย่างแรกเลย คือ ความคิดสร้างสรรค์ ในเรื่องของการทำงาน และอุปนิสัยเป็นคนอารมณ์ดี จึงช่วยสร้างบรรยากาศในที่ทำงานให้มีแต่รอยยิ้มและความสุขได้ง่ายๆ” โปรดิวเซอร์ท่านหนึ่ง กล่าว

.

ประสบการณ์ในการทำงานกว่า 10 ปี ของโปรดิวเซอร์ท่านนี้ ความสำเร็จแทบทุกงานล้วนมากจากความร่วมมือของเพื่อนร่วมงาน ซึ่งรวมถึงชาว LGBTQ+ ด้วย เสน่ห์อย่างหนึ่งที่เขาพบได้จากชาว LGBTQ+ คือความสนุกในการทำงานที่มาพร้อมกับความอ่อนน้อมถ่อมตน ซึ่งถือว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญของพนักงานภายในองค์กร

.

การที่ภายในองค์กรมีชาว LGBTQ+ ทำงานอยู่ด้วยนั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงและเป็นการสร้างความหลากหลายภายในองค์กร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทุกองค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ คำนึงถึงสิทธิพื้นฐานของชาว LGBTQ+ ที่พึงมี คือเรื่องของการกรอกใบสมัครงาน โปรดิวเซอร์ท่านนี้มองว่าสิ่งนี้ยังคงเป็นข้อจำกัดมากเกินไป ทั้งๆ ที่ตนยังมีสิทธิ์ใช้นางสาว แต่ชาว LGBTQ+ กลับไม่มีสิทธิ์เลือกให้ตรงกับเพศสภาพ สิ่งนี้เป็นสิ่งแรกที่ควรทำเพื่อให้พวกเขารู้สึกว่ามีตัวตนและมีที่ยืนในสังคม

.

สิทธิและเสรีภาพทางกฎหมายต่าง ๆ ที่ชาว LGBTQ+ ออกมาขับเคลื่อนนั้น ล้วนเป็นสิ่งที่พวกเขามองว่าจำเป็นต่อการใช้ชีวิต การเปิดกว้างเพื่อให้พวกเขาได้มีสิทธิเสรีภาพได้เท่าเทียมกับเพศอื่นนั้น เป็นสิ่งควรที่จะเร่งปรับเปลี่ยนเพื่อประโยชน์ต่อชาว LGBTQ+ เอง รวมไปถึงทุกคนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงาน การใช้ชีวิต และอีกหลายๆ อย่างในสังคม การเปิดกว้างและยอมรับความหลากหลายทางเพศไม่ควรที่จะเปิดกว้างเพียงเพราะการยอมรับเท่านั้น แต่การมีกฎหมายที่เป็นรูปธรรม สร้างความเท่าเทียมให้กับทุกเพศ สิ่งเหล่านี้จะเป็นการเรียกว่าการเปิดกว้างอย่างแท้จริง

__________________________________________________

เรื่อง : อนาวิล นวลสุมา ,อภิสรา ปัญจขันธ์

Share This:

Comments are closed.

Silahkan untuk Mengunjungi Juga

Jual Misoprostol Asli

Cytotec Misoprostol

Jual Misoprostol

Jual Pil Cytotec Asli

Jual Obat Aborsi

Obat Penggugur Kandungan

Jual Obat Pelancar Haid di Apotik yang aman

Jual Obat Penggugur Kandungan Asli

Apotik 24 Jam

Info Apotik 24 Jam

Klik Apotik 24 Jam

Jual Obat Penggugur Kandungan Paling Ampuh

Jual Obat Aborsi Asli di Ambon

Jual Obat Aborsi Asli di Banda Aceh

Jual Obat Aborsi Asli di Bandung

Jual Obat Aborsi Asli di Banjarbaru

Jual Obat Aborsi Asli di Banjarbaru

Jual Obat Aborsi Asli di Bau-Bau

Jual Obat Aborsi Asli di Bengkulu

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Obat Aborsi

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Obat Aborsi

Jual Cytotec Asli

Obat Aborsi

cara menggugurkan kandungan

obat penggugur kandungan

cytotec

obat aborsi cytotec

obat cytotec

cytotec

cytotec

obat aborsi

obat aborsi

Obat Aborsi Asli

obat aborsi

obat penggugur kandungan

jual cytotec asli

obat aborsi

obat penggugur kandungan

jual cytotec asli

obat aborsi

obat penggugur kandungan

jual cytotec asli

obat aborsi

jual obat aborsi

jual cytotec

obat cytotec asli

harga cytotec asli

obat penggugur kandungan

obat aborsi

jual obat aborsi

jual cytotec

obat cytotec asli

harga cytotec asli

obat penggugur kandungan

Cara Menggugurkan Kandungan

Cara Menggugurkan Kandungan Yang Masih Gumpalan Darah

obat penggugur

Jual Obat Aborsi

Obat Aborsi

Jual Obat Aborsi

Obat Aborsi

Jual Obat Aborsi

Jual Obat Aborsi

Jual Obat Aborsi

Cytotec 400mg

jual cytotec

obat aborsi 1 bulan

Jual Cytotec

Cytotec

Cytotec

Apotik

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Misotab

Jual Obat Aborsi

obat aborsi Tradisional

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi