breaking news

ILO เผยนโยบายสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กข้ามชาติในไทยยังพบปัญหา

กรกฎาคม 6th, 2015 | by administrator
ILO เผยนโยบายสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กข้ามชาติในไทยยังพบปัญหา
Education Insider
0

     องค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ (ILO)แก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กข้ามชาติด้วยวิธีการสนับสนุนด้านการศึกษาโดยได้รับความร่วมมือจากทางภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้ยังพบปัญหาที่ส่งผลให้การดำเนินงานยังคงมีอุปสรรคเนื่องรัฐบาลไทยยังไม่ยอมรับศูนย์การเรียนรู้อย่างเป็นทางการ

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ เผยว่าแรงงานเด็กในระดับโลกลดลง 1ใน 3 นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 จากจำนวนกว่า 246 ล้านคน เหลือเพียง 168 ล้านคนโดยประมาณ ซึ่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยังคงมีจำนวนแรงงานเด็กมากที่สุด คือ เกือบ78 ล้านคน หรือ 9.3 %ของประชากรเด็กทั้งหมด ภาคเกษตรกรรมเป็นภาคการทำงานที่มีแรงงานเด็กมากที่สุดคือ 98 ล้านคน รองลงมาคือภาคบริการ 54 ล้านคน และภาคอุตสาหกรรม 12 ล้านคนโดยส่วนมากเป็นแรงงานนอกระบบ
     สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง เปิดเผยถึงยอดจำนวนการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว เพื่อแสดงถึงสถานการณ์เด็กข้ามชาติในประเทศไทย ในช่วงวันที่ 26 มิถุนายน-31ตุลาคม2557 พบว่ามีเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี จดทะเบียนเป็นผู้ติดตาม จำนวน 92,560 คน สาเหตุที่เด็กต่างชาติเข้ามาในประเทศไทย คือการติดตามครอบครัวที่เข้ามาทำงาน เด็กบางส่วนเกิดในประเทศไทยหลังจากที่มีการย้ายถิ่นฐานมายังประเทศไทย ปัจจุบันมีตัวเลขประมาณการของเด็กข้ามชาติประมาณ 200,000-400,000 คน
สถานศึกษาไทยมีเด็กข้ามชาติเฉลี่ย ร้อยละ 67 เรียนอยู่ในระดับประถมศึกษา มีเด็กข้ามชาติในประเทศไทยเพียงร้อยละ 3 และร้อยละ 1 ที่เรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามลำดับในขณะที่ร้อยละ 30 เรียนอยู่ในระดับอนุบาล
     ศูนย์การเรียนรู้ภาคเอกชน ปัจจุบันมีทั้งหมด 95 ศูนย์ภายในประเทศไทยโดยในจังหวัดตากมีมากถึง 65 ศูนย์ จำนวนนักเรียนโดยประมาณ 11,701,061 คนในส่วนของเด็กข้ามชาติจำนวนร้อยละ 5 ที่เข้าเรียนในศูนย์การเรียนรู้พบว่าการศึกษาของศูนย์การเรียนรู้ต่างๆยังไม่สอดคล้องอีกทั้งรัฐบาลไทยและรัฐบาลเมียนมาร์ยังไม่ยอมรับศูนย์การเรียนรู้อย่างเป็นทางการ

Screen Shot 2558-07-06 at 1.17.30 PM
     นายพร้อมบุญ พานิชภักดิ์ เลขาธิการ มูลนิธิรักษ์ไทย กล่าวว่า จากนโยบายการเปิดสถานศึกษาให้แก่เด็กข้ามชาติในประเทศไทยที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นว่า แนวคิดนโยบายนี้เป็นแนวทางทางปฎิบัติที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่บ้างทั้งในส่วนของทางสถานศึกษาในรูปแบบการสอน การปฎิบัติที่ยังไม่ชัดเจน กฎระเบียบต่างๆรวมถึงปัญหาด้านทัศนคติของผู้ปกครองเด็กที่ยังคงอยากให้เด็กนั้นได้ศึกษาภายในประเทศของตนเอง ซึ่งปัญหาเหล่านี้ยังคงต้องได้รับการแก้ไขโดยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานด้วยกัน
     นางสาวกนกวรรณ โมรัษเฐียร หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองเด็กมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก กล่าวต่อว่า การให้การศึกษาของเด็กในประเทศไทยสำหรับเด็กข้ามชาติหรือเด็กที่เป็นคนไทยโดยกำเนิด รูปแบบการศึกษามีความเหมาะสมแก่ความต้องการของครอบครัวและตัวเด็กเอง ทั้งด้านการเรียนในระบบหรือการเรียนตามอัธยาศัย การศึกษาเคลื่อนที่ในชุมชน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีในเรื่องของการเรียนภาษา สอนทักษะการใช้ชีวิตหรือความรู้พื้นฐานให้แก่เด็กๆก่อนที่จะเข้ารับการศึกษาในชั้นปีการศึกษาต่อไป

กรชนก ศรีสุข

 

Share This:

Comments are closed.

Silahkan untuk Mengunjungi Juga

Jual Misoprostol Asli

Cytotec Misoprostol

Jual Misoprostol

Jual Pil Cytotec Asli

Jual Obat Aborsi

Obat Penggugur Kandungan

Jual Obat Pelancar Haid di Apotik yang aman

Jual Obat Penggugur Kandungan Asli

Apotik 24 Jam

Info Apotik 24 Jam

Klik Apotik 24 Jam

Jual Obat Penggugur Kandungan Paling Ampuh

Jual Obat Aborsi Asli di Ambon

Jual Obat Aborsi Asli di Banda Aceh

Jual Obat Aborsi Asli di Bandung

Jual Obat Aborsi Asli di Banjarbaru

Jual Obat Aborsi Asli di Banjarbaru

Jual Obat Aborsi Asli di Bau-Bau

Jual Obat Aborsi Asli di Bengkulu

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Obat Aborsi

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Obat Aborsi

Jual Cytotec Asli

Obat Aborsi

cara menggugurkan kandungan

obat penggugur kandungan

cytotec

obat aborsi cytotec

obat cytotec

cytotec

cytotec

obat aborsi

obat aborsi

Obat Aborsi Asli

obat aborsi

obat penggugur kandungan

jual cytotec asli

obat aborsi

obat penggugur kandungan

jual cytotec asli

obat aborsi

obat penggugur kandungan

jual cytotec asli

obat aborsi

jual obat aborsi

jual cytotec

obat cytotec asli

harga cytotec asli

obat penggugur kandungan

obat aborsi

jual obat aborsi

jual cytotec

obat cytotec asli

harga cytotec asli

obat penggugur kandungan

Cara Menggugurkan Kandungan

Cara Menggugurkan Kandungan Yang Masih Gumpalan Darah

obat penggugur

Jual Obat Aborsi

Obat Aborsi

Jual Obat Aborsi

Obat Aborsi

Jual Obat Aborsi

Jual Obat Aborsi

Jual Obat Aborsi

Cytotec 400mg

jual cytotec

obat aborsi 1 bulan

Jual Cytotec

Cytotec

Cytotec

Apotik

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Misotab

Jual Obat Aborsi

obat aborsi Tradisional

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi