breaking news

เปิดพฤติกรรมการใช้เงินคนรุ่นใหม่ “เสี่ยงมีหนี้ หรือ มีเก็บ” 

มกราคม 31st, 2021 | by administrator

Prototype Voice สำรวจพฤติกรรมการใช้เงินคนรุ่นใหม่ พบ มีแนวโน้มมีค่าใช้จ่ายเพื่อไลฟ์สไตล์สูง กระทบสภาพคล่อง ไม่มีเงินออม

.

พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของคนรุ่นใหม่ยุค 4.0 ที่ไม่เพียงแต่ใช้จ่ายกับที่อยู่อาศัยเพียงอย่างเดียว  แต่ยังมีการใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ รวมไปถึงการใช้จ่ายเกี่ยวแฟชั่นและการชอปปิ้งอีกด้วย ทำให้เกิดพฤติกรรมการใช้เงินที่อาจส่งผลกระทบต่อรายจ่ายมากกว่ารายรับ

 ทีมข่าว The Prototype ทำแบบสำรวจออนไลน์ สำรวจพฤติกรรมการใช้เงินของคนในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล ในช่วงเดือนธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลของคนวัยทำงาน จำนวน 150 คน งพบว่า ภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ที่ 10,000 – 15,000 บาท ซึ่งมีการใช้จ่ายเงินไปกับค่าที่อยู่อาศัยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาคือสิ่งอุปโภค บริโภค ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอินเทอร์เน็ต ของใช้ส่วนตัว ค่าเดิน และค่าอาหาร คิดเป็นร้อยละ 25 และนอกจากนี้ยังเห็นได้ว่าคนในวัยนี้มีการใช้จ่ายเงินไปในส่วนของการท่องเที่ยว การซื้อของออนไลน์ และการใช้จ่ายเกี่ยวกับแฟชั่น คิดเป็นร้อยละ 15 ตามลำดับ

     ทั้งนี้ในส่วนของการวางแผนการเงินของคนวัยทำงานนั้น พบว่ามีการแบ่งสัดส่วนการออมเงินต่อเดือนโดยคิดเป็นร้อยละ 60 มีเงินเก็บต่อเดือนอยู่ที่ 500 – 1,000 บาท รองลงมาร้อยละ 25 มีเงินเก็บต่อเดือนอยู่ที่ 300-500 บาท และสุดท้ายร้อยละ 15 มีเงินเก็บต่อเดือนอยู่ที่ 1,000 – 2,000 บาท ตามลำดับ

  นอกจากนี้ คุณสฤณี อาชวานันทกุล นักวิจัย และนักวิชาการอิสระด้านการเงิน ให้ความเห็นในเรื่องของพฤติกรรมการใช้เงินของคนวัยทำงานว่าคนวัยนี้เริ่มมีการวางแผนทางด้านการเงินมากขึ้น เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจและสถานการณ์การแพร่บาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้มีการแบ่งสัดส่วนการใช้จ่ายเงินมากขึ้น มีการวางเป้าหมายในการออมเงินเพื่ออนาคต

ซึ่งการวางแผนการออมเงินนั้นมีความสำคัญมาก เนื่องจากทุกคนต้องใช้เงินทุกวันจึงต้องมีทักษะในการจัดการเงินที่ดี และควรปลูกฝังพฤติกรรมการใช้เงินตั้งแต่วัยเด็กเพื่อให้มีการใช้จ่ายเงินอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากการตรวจสอบบัญชีว่าในแต่ละเดือนใช้จ่ายอะไรบ้าง วางแผนงบประมาณในการใช้เงินอย่างเหมาะสม ทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย แบ่งเงินเก็บเป็นส่วนๆ และเก็บเงินสำรองไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉิน ทั้งยังต้องสร้างวินัยในการใช้เงิน ไม่ฟุ่มเฟือยซื้อของตามกระแสนิยม จนอาจส่งผลกระทบไปถึงรายจ่ายที่มากกว่ารายรับ

ทั้งนี้คุณสฤณี ยังกล่าวอีกว่า ทุกคนมีทัศนะคติที่แตกต่างกัน คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องสำคัญของแต่ละบุคคลในการใช้จ่ายเงิน เพียงแต่สิ่งที่แตกต่างคือวิธีคิด วิธีมองและการวางแผนรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเข้ามา ซึ่งก็ถือเป็นสิ่งที่ดีในการเตรียมพร้อมและระมัดระวังเรื่องการของการใช้เงินในทุกๆ วัน ทั้งยังมองไปสู่ระบบของการศึกษาที่ควรมีการเรียนการสอนในเรื่องของการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการออมเงิน หรือการสร้างความมั่นคงทางด้านการเงินในอนาคต

Share This:

Comments are closed.

Silahkan untuk Mengunjungi Juga

Jual Misoprostol Asli

Cytotec Misoprostol

Jual Misoprostol

Jual Pil Cytotec Asli

Jual Obat Aborsi

Obat Penggugur Kandungan

Jual Obat Pelancar Haid di Apotik yang aman

Jual Obat Penggugur Kandungan Asli

Apotik 24 Jam

Info Apotik 24 Jam

Klik Apotik 24 Jam

Jual Obat Penggugur Kandungan Paling Ampuh

Jual Obat Aborsi Asli di Ambon

Jual Obat Aborsi Asli di Banda Aceh

Jual Obat Aborsi Asli di Bandung

Jual Obat Aborsi Asli di Banjarbaru

Jual Obat Aborsi Asli di Banjarbaru

Jual Obat Aborsi Asli di Bau-Bau

Jual Obat Aborsi Asli di Bengkulu

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Obat Aborsi

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Obat Aborsi

Jual Cytotec Asli

Obat Aborsi

cara menggugurkan kandungan

obat penggugur kandungan

cytotec

obat aborsi cytotec

obat cytotec

cytotec

cytotec

obat aborsi

obat aborsi

Obat Aborsi Asli

obat aborsi

obat penggugur kandungan

jual cytotec asli

obat aborsi

obat penggugur kandungan

jual cytotec asli

obat aborsi

obat penggugur kandungan

jual cytotec asli

obat aborsi

jual obat aborsi

jual cytotec

obat cytotec asli

harga cytotec asli

obat penggugur kandungan

obat aborsi

jual obat aborsi

jual cytotec

obat cytotec asli

harga cytotec asli

obat penggugur kandungan

Cara Menggugurkan Kandungan

Cara Menggugurkan Kandungan Yang Masih Gumpalan Darah

obat penggugur

Jual Obat Aborsi

Obat Aborsi

Jual Obat Aborsi

Obat Aborsi

Jual Obat Aborsi

Jual Obat Aborsi

Jual Obat Aborsi

Cytotec 400mg

jual cytotec

obat aborsi 1 bulan

Jual Cytotec

Cytotec

Cytotec

Apotik

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Misotab

Jual Obat Aborsi

obat aborsi Tradisional

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi