breaking news

การจอดรถในพื้นที่ชุมชน

กุมภาพันธ์ 13th, 2021 | by administrator
การจอดรถในพื้นที่ชุมชน
Money Wise
0

ปัญหาที่พบบ่อยในชุมชนคงหนีไม่พ้นการจอดรถขว้างหน้าบ้าน ไม่ว่าจะหน้าบ้านผู้คนอื่นหรือหน้าบ้านตนเอง ที่จอดรถชิดกำแพง จึงทำให้เกิดการจอดรถกินเลนบนพื้นที่ถนน หรือบางกรณีมักจะเกิดจากการจอดรถทำธุระเพียงไม่นาน อาจจะเป็นการจอดซื้อของตามข้างทาง หรือสถานที่ที่เราทำธุระอยู่ติดถนนและไม่มีที่จอดรถรองรับลูกค้า โดยบางกรณีจะจอดไว้ในพื้นที่หน้าบ้านของตนเอง โดยคนมักคิดว่าหน้าบ้านตน ตนมีสิทธิ์ที่จะจอดและไม่ได้คำนึงว่าผู้ที่สัญจรไปมาจะได้รับผลกระทบดังกล่าว

           โดยทางด้านของ คุณวรนนท์ พัตทอง ตำแหน่งพนักงานปกป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยอาวุโส หัวหน้าสถานีดำเพลิงย่อย ต.บางพูด กล่าวถึง เหตุการณ์เพลิงไม้ที่เมืองทองธานี เมื่อวัน 13 มกราคม พ.ศ.2564 ที่ผ่านมาว่า เนื่องจากสถานการณ์การจราจรในเมืองทองธานี ซึ่งในการทำงานนั้น เรื่องของการจราจร การจอดรถกีดขวาง มักเป็นปัญหาอย่างยิ่ง ที่จะต้องนำรถดับเพลิงเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุ ซึ่งช่องทางของรถที่จะเข้าไปถึงจุดเกิดเหตุค่อนข้างที่จะแคบ โดยความยากคือการเข้าถึงที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด ถ้าหากรีบอัตราการเสี่ยงในการขับรถเฉียวชนอาจทำให้เกิดคดีฟ้องร้องกับเทศบาลได้ หากเคยเข้าไปที่อาคารของเมืองทองธานีจะเห็นได้ว่าช่องทางการสัญจรนั้นมีพื้นที่ที่แคบมาก รถที่ขับมาไม่สามารถส่วนทางกันได้ ที่อยากให้แก้ปัญหาคืออยากให้ทุกที่ของตึกที่พักควรมีเครื่องกระจายเสียงภายในตึกหรือบริเวณทั่วอาคารเพื่อให้ผู้ที่พักอาศัยทราบว่ามีเหตุการณ์ไฟไหม้ ควรที่จะมาขยับรถเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่สามารถเคลื่อนรถดับเพลิงได้อย่างสะดวกและให้ความช่วยเหลือได้เร็วมากขึ้น

เล่าเหตุการณ์ “ที่เคยเจอขับรถสัญจรในหมูบ้าน”

คุณเสาวณี สมประเสริฐ พนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง ได้เล่าถึงประสบการณ์ที่ได้รับผลกระทบว่า ในหมู่บ้านของตนนั้นมีรถจอดอยู่มาก จึงทำให้การขับรถแต่ละครั้งต้องระมัดระวังอย่างมาก เพราะเนื่องจากถนนมีพื้นที่น้อย และมีรถจอดขวางอยู่เวลาจะเลี้ยวเข้าซอยก็จะต้องดูให้ดี โดยบางครั้งมองไม่เห็นว่ามีรถจอดอยู่ อาจจะทำให้เกิดการเสียดสีหรือชนกันได้ และคุณเสาวณียังเสริมอีกว่าควรที่จะมีคณะกรรมการหมู่บ้านประชุมบอกแจ้งกฎระเบียบ น่าจะช่วยให้ดีขึ้นได้มาก

โดยผศ. จักรินทร์ สมมติ ตำแหน่งรักษาการประธานหลักสูตินิติศาสตร์บัณฑิต ได้ให้ความรู้ทางด้านกฎหมายว่า ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าในชุมชนที่อยู่ในการดูแลของหน่วยงานราชการ หรือว่าเป็นหมู่บ้านจัดสรรซึ่งจัดตั้งเป็นนิติบุคคลเพราะฉะนั้น หากว่าชุมชนนั้นมีการก่อสร้างขึ้นมาและมีการมอบถนนส่วนนึงให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันถนนตรงนั้นที่เค้าเรียกว่าทาง มันก็จะเป็นความหมายจราจรของพรบ. ทางบก ซึ่งถือว่าเป็นทางที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ถือว่าการใช้ทางหรือว่าการจอดรถก็จะต้องปฏิบัติตามกฎจราจร

 หากในหมู่บ้านนั้นมีการซื้อที่อื่นมาแล้วสร้างบ้านจัดสรรและก็มีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล โดยถนน นั้นเขาไม่ได้มอบให้ประชาชนทั่วไปใช้เป็นทางผ่าน นั่นคือคนที่ใช้ได้ก็จะเป็นคนในหมู่บ้าน

ถ้าเราลองลืมเรื่องของกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นถนนหลวงหรือว่าจะเป็นถนนส่วนบุคคล มันจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไรเท่าที่ผ่านมาเกิดเหตุอะไรก็แล้วแต่เราก็มักจะมีการแก้ไขกฎหมายเพื่อบังคับใช้ซึ่งโทษก็มักจะมีตั้งแต่โทษขั้นต่ำไปถึงถ้ารุนแรงเพื่อที่จะเป็นการบังคับใช้ เราก็เห็นว่าพรบ. กฎหมายไม่ได้หมายความว่าสิ่งเหล่านั้นหรือพฤติกรรมดังกล่าวนั้น มันจะค่อย ๆ สูญสิ้นไปในสังคม มันก็ยังคงมีผู้ที่กระทำความผิดอยู่ด้วย เหตุที่มีการอ้างว่าจอดรถเพียงชั่วพัก ชั่วครู่ ตามถนนในตรอกซอก

“ สังคมไทยไม่ค่อยที่จะให้ความสำคัญกับสิทธิของมนุษยชนสักเท่าไหร่มักจะมีการละเมิดสิทธิอยู่ตลอดโดยอาจารย์มองว่าสิ่งที่จะแก้ไขตรงนี้ได้คือจะต้องแก้ไขที่ตัวบุคคลมากกว่า ถ้าจะเริ่มต้นแก้ไขตรงนี้ก็คงจะเริ่มต้นที่สถาบันครอบครัวที่จะต้องปลูกฝังจิตสำนึก ดังกล่าวนี้ให้คนในครอบครัวรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรและการเคารพกฎหมายก็เป็นส่วนหนึ่งหากกระทำผิดกฎหมายก็ต้องมีบทลงโทษ ”

Share This:

Comments are closed.