. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
สามารถลดความรุนแรงที่เกิดจาก Hate speech ได้หรือไม่? THE PROTOTYPE by CA@PIM

breaking news

สามารถลดความรุนแรงที่เกิดจาก Hate speech ได้หรือไม่?

เมษายน 26th, 2020 | by ศศิประภา เฉกแสงทอง
สามารถลดความรุนแรงที่เกิดจาก Hate speech ได้หรือไม่?
CB59318
0

เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญกับการดำเนินชีวิตประประจำวันของมนุษย์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแลงอย่างมากมายในหลาย ๆ ด้าน รวมไปถึงด้านของสังคมที่เปิดกว้างมากขึ้น ผู้คนมีอิสระในการแสดงออกและสร้างชุมชนที่มีความเหมือนหรือแตกต่างกันได้ง่ายขึ้น ในระบบที่ไม่สามารถพบเจอหรือรู้จักตัวตนที่แท้จริงของฝ่ายตรงข้ามทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ต่อสิ่งๆหนึ่งได้โดยที่การกระทำนั้นปราศจากข้อมูลผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอาจะเป็นได้ทั้งเรื่องดีและเรื่องร้าย

         คุณทัตชญา ธนนรัฐเดช ผู้ศึกษางานและทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ Hate speech ได้กล่าวว่า ในสังคมไทย Hate speech เริ่มตั้งแต่สมัยก่อนอย่างเช่นเวลาเราอยู่ในกลุ่มเพื่อน ก็จะมีการกล่าวว่าร้ายพ่อแม่ของเพื่อน จึงเกิดการล้อกันจนนำไปสู่ความรุนแรง นั่นคือ Hate speech ในสังคมไทย การให้ฉายากับบุคคลใดบุคลคลหนึ่ง อย่างเช่นคนที่มีคความบกพร่องทางร่างกาย หรือเรามักจะเห็นตามสื่อต่าง ๆ อย่างโทรทัศน์ ที่รายการตลกส่วนใหญ่มักจะมีการล้อเลียนความบกพร่องบ่อยครั้งทำให้เป็นการสร้างค่านิยมว่าการเรียกด้วยฉายา หรืออัตลักษณ์ร่วมที่สื่อในทางไม่ดีเป็นเรื่องปกติของสังคม

          คุณทัตชญา ยังได้กล่าวอีกว่า เมื่อยิ่งมาอยู่ในยุคโซเชี่ยลการกดไลก์กดแชร์ก็เป็นเหมือนการสนับสนุน Hate speech นั้นถูกเผยแพร่ไปจนกลายเป็นเรื่องปกติ ซึ่งก็สามารถนำไปสู่ความรุนแรงได้ในที่สุด

          แล้วมีวิธีอย่างไรที่จะสามารถลดความรุนแรงจากการ Hate speech ได้บ้าง?

          คุณทัตชญาได้ให้คำตอบว่า การพูดจากว่าร้ายด่าทอจนเกิดความรุนแรงเป็นเรื่องที่ห้ามยากในแต่ละบุคคล เนื่องจากบุคคลเหล่านั้นมีทัศนคติ การได้รับการอบรมเลี้ยง การสร้างความคิดของคนแต่ละ ช่วงอายุ มันมีผลต่อการเกิด Hate speech ทั้งหมด หากจะลดความรุนแรงของ Hate speech ในลดลงจะต้องย้อนกลับไปแก้ไขถึงเรื่องของทฤษฎีการบ่มเพาะทัศนหรือการปลูกฝัง แต่ว่าก็มีวิธีการที่สามารถทำได้อยู่ในปัจจุบันนั่นก็คือ เราจะต้องไม่ตอบสนองต่อความเกลียดชังนั้น ๆ หรือให้การสนับสนุนไม่ว่าจะทางด็ตาม เวลามีคนสร้างความเกลียดชัง นอกจากนี้เราควรศึกษาข้อมูลในรอบด้านก่อนที่จะโต้ตอบความเกลียดชัง เราต้องมีข้อมูลที่ชัดเจน มีความถูกต้องและเนื้อหาที่ชัดเจน ไร้อคติ แล้วก็ต้องมีความสร้างสรรค์

          “ในกรณีที่เราหรือบุคคลใดก็ตามหากโดน Hate speech เราจะแก้ไขอย่างไร? จริง ๆ แล้วต้องเน้นในเรื่องของวุฒิภาวะ ในเรื่องการควบคุมอารมณ์ เพราะว่าบางทีเหตุการณืบางอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเสมอไป ให้ดูที่เจตนาของบุคลลนั้นเป็นสำคัญ โดยเฉพาะบนโลกออนไลน์ เราไม่เห็นหน้ากัน ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเป็นใคร ทำไมเราจะต้องให้ค่าหรือให้ราคากับคนเหล่านี้ การตอบโต้อย่างรุนแรงกันไปมานอกจากจะมีผลกระทบต่อติดใจของเรา ทำให้เราจิตตก แต่ในขณะที่ทำให้เราจิตตกวัตถุประสงค์ของเขาความตั้งใจของเขาตัวตนของเขาหลังนามแฝงเขาอาจจะมีความสุขอยู่ก็ได้ เฉพาะนั้นหาเราโต้ตอบอย่างรุนแรงหรือไม่ควบคุมสติมันก็จะยิ่งเพิ่มความเกลียดชังของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วจึงนำไปสู่ความรุนแรง เราสามารถควบคุมได้ที่ตัวเราเอง”คุณทัตชญากล่าว

คุณทัตชญา ธนนรัฐเดช ผู้ศึกษางานและทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ Hate speech

Share This:

Comments are closed.