breaking news

มีทุน @PIM

เมษายน 2nd, 2015 | by administrator

ทุนปริญญาตรี

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) มอบทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการศึกษา 2,100 ทุน

โดยเปิดรับสมัครให้บุคคลที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สอบชิงทุนการศึกษาทุกคณะ สาขาวิชา ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการการจัดการ และคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร โดยมีทุนการศึกษา คือ ทุนเจียระไนเพชร ทุนปัญญาภิวัฒน์

สามารถมาสอบถามรายละเอียดได้ระหว่างวันจันทร์-วันเสาร์ ในเวลา 09.30 – 16.00 น. ถึง 25 พ.ค. 2558 ยกเว้นวันหยุดราชการ  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักสื่อสารองค์กร โทร. 0-2832-0200-14

.

ทุนปริญญาโท

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครสอบชิงทุนฟุลไบรท์ ประจำปีการศึกษา 2016  ให้กับผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อปริญญาโทในสหรัฐอเมริกาสาขาทุกสาขายกเว้นแพทยศาสตร์และพยาบาล รวมถึงสาขาด้านสุขภาพอื่น ๆ ที่ต้องเข้าคลินิก จำนวน 7 ทุน

และแบ่งทุนการศึกษา เป็น 4 ทุน สำหรับนักศึกษาที่มาจากมหาวิทยาลัยใน 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง จำนวน ภาคละ 1 ทุน

ส่วนอีก 3 ทุน ที่เหลือนั้น เป็นของนักศึกษาจากทุกมหาวิทยาลัยแบบไม่จำกัดภาค

.

ทุนปริญญาเอก

Tallow Chandlers Benevolent Fund สหราชอาณาจักร มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

โดยทุนนี้จะมีมูลค่าทุนละ 15,000 ปอนด์ หรือราวๆ 8 แสนบาท ซึ่งจะได้เข้าเรียนโดยตรงกับทาง University of London

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
 – สมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาเอกเท่านั้น
– สมัครเข้าเรียนในสาขาวิชาที่กำหนด
– จบการศึกษาปริญญาโทในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
– มีทักษะทางภาษาอังกฤษ
– สมัครเข้าเรียนในรูปแบบเต็มเวลาเท่านั้น

สามารถทำการสมัครกันได้แบบออนไลน์ที่ ทำการสมัคร  ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.soas.ac.uk/registry/scholarships/elap-scholarship.html

.

.

Share This:

Comments are closed.