breaking news

บางน้ำผึ้งเน้นการพัฒนาคนสู่ชุมชนเข้มแข็งพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน

มิถุนายน 24th, 2015 | by administrator
บางน้ำผึ้งเน้นการพัฒนาคนสู่ชุมชนเข้มแข็งพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน
Econ Policy
0

       บางน้ำผึ้ง ต้นแบบชุมชนเข้มแข็งพื้นที่สีเขียวพิเศษ เน้นคนในชุมชนร่วมมือแก้ปัญหา พร้อมปลูกฝังจิตสำนึกรักบ้านเกิดให้เยาวชน นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
          จ.อ.สิทธิศักดิ์ ลุงสูงเนิน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.บางน้ำผึ้ง จ.สมุทรปราการ กล่าวว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของสมุทรปราการเป็นพื้นที่สีม่วงซึ่งเป็นพื้นที่ของโรงงานอุตสาหกรรม 99 % ยกเว้นพื้นที่ในส่วนของตำบลบางน้ำผึ้งที่ยังคงเป็นพื้นที่สีเขียวอนุรักษ์พิเศษของมูลนิธิชัยพัฒนา

          หลักในการพัฒนาชุมชนบางน้ำผึ้งจะยึดนโยบายของผู้บริหารเป็นหลักมีการเปิดโอกาสให้คนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยฟังความเห็นทางด้านของความต้องการและปัญหาที่ควรจะได้รับการแก้ไขไม่ว่าจะเป็นการพยายามบุกรุกพื้นที่ของกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาพัฒนาที่ไม่ตรงจุด เเละก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง จากนั้นก็จะนำข้อมูลที่ได้จากคนในชุมชนกลับมาพัฒนาได้อย่างตรงจุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชน

          รูปแบบในการพัฒนาชุมชนอาจจะเปลี่ยนไปเพื่อความสะดวกสบายของคนในชุมชน แต่บางน้ำผึ้งยังคงวิถีดั้งเดิมไว้ในบางส่วน อาทิ ประกอบอาชีพทางการเกษตร เพื่อสร้างผลผลิตกลับชุมชน ชาวบ้านสามารถนำผลผลิตมาวางจำหน่ายได้ที่ตลาดบางน้ำผึ้งโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้ให้คนในชุมชนเพื่อนำไปใช้จ่ายในครัวเรือนได้อย่างพอเพียง อีกทั้งยังได้รับความสะดวกสบายในเรื่องของชีวิตและความเป็นอยู่ คนในชุมชนมีรูปแบบการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นหลังได้รับการพัฒนา

          สำหรับทิศทางในการพัฒนาชุมชนเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่มีอยู่ ไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยจะเน้นที่กลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชนโดยปลูกฝังให้รู้ถึงความสำคัญของชุมชนที่อาศัยและมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่คนรุ่นก่อนได้สร้างไว้ โดยส่งเสริมให้เด็กในชุมชนมีรายได้ระหว่างปิดภาคเรียนสนับสนุนให้มัคคุเทศน์น้อยแนะนำสถานที่ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชุมชนเพื่ออนุรักษ์ชุมชนให้พัฒนาได้อย่างยั่งยืนต่อไป

          “สิ่งก่อสร้างไม่สำคัญแล้ว เหลือแค่เพียงการสร้างคนเท่านั้น  คน 20 คนจะสร้างให้ดีได้ 1 คนนั้นค่อนข้างยาก แต่เชื่อว่าเด็กรุ่นนึงจะต้องมีดีสักคน แล้วนำสิ่งที่ได้รับกลับมาพัฒนาชุมชนให้เจริญต่อไปเรื่อยๆ”จ.อ.สิทธิศักดิ์ กล่าว

          ด้านคุณอรอุมา สนธิทิพย์ ชาวบ้านหมู่ที่ 9 ชุมชนบางน้ำผึ้ง กล่าวว่าหากอุตสาหกรรมเข้ามาแทรกแซงเพื่อเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมภายในชุมชน คนในชุมชนไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะเข้ามาทำลายความเป็นบางน้ำผึ้งพื้นที่สีเขียวที่ยังคงเหลืออยุ่ในเขต กทม.

          ที่สำคัญการที่ชุมชนจะพัฒนาต่อไปได้นั้นผู้นำชุมชนต้องเข้มแข็ง มีความรู้ ความสามารถมีใจที่จะดูแลและบริการ ต้องทุ่มเทในการช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงจัง และลูกบ้านจะต้องให้ความร่วมมือ เพื่อที่จะสามารถพัฒนาชุมชนให้อยู่รอดได้อย่างยั่งยืน

          “หากความเจริญที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงที่นี่จะเท่ากับกรุงเทพ คงไม่พัฒนาไปถึงขนาดนั้น แต่ในเรื่องของความเป็นอยู่ในส่วนของรายได้ตอนนี้ต้องยอมรับว่าทัดเทียมกับคนกรุงเทพ” คุณอรอุมากล่าว.

ศุภกฤต ดีพลงาม , ชนัญญา ดอกรัก 

 

Share This:

Comments are closed.

Silahkan untuk Mengunjungi Juga

Jual Misoprostol Asli

Cytotec Misoprostol

Jual Misoprostol

Jual Pil Cytotec Asli

Jual Obat Aborsi

Obat Penggugur Kandungan

Jual Obat Pelancar Haid di Apotik yang aman

Jual Obat Penggugur Kandungan Asli

Apotik 24 Jam

Info Apotik 24 Jam

Klik Apotik 24 Jam

Jual Obat Penggugur Kandungan Paling Ampuh

Jual Obat Aborsi Asli di Ambon

Jual Obat Aborsi Asli di Banda Aceh

Jual Obat Aborsi Asli di Bandung

Jual Obat Aborsi Asli di Banjarbaru

Jual Obat Aborsi Asli di Banjarbaru

Jual Obat Aborsi Asli di Bau-Bau

Jual Obat Aborsi Asli di Bengkulu

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Obat Aborsi

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Obat Aborsi

Jual Cytotec Asli

Obat Aborsi

cara menggugurkan kandungan

obat penggugur kandungan

cytotec

obat aborsi cytotec

obat cytotec

cytotec

cytotec

obat aborsi

obat aborsi

Obat Aborsi Asli

obat aborsi

obat penggugur kandungan

jual cytotec asli

obat aborsi

obat penggugur kandungan

jual cytotec asli

obat aborsi

obat penggugur kandungan

jual cytotec asli

obat aborsi

jual obat aborsi

jual cytotec

obat cytotec asli

harga cytotec asli

obat penggugur kandungan

obat aborsi

jual obat aborsi

jual cytotec

obat cytotec asli

harga cytotec asli

obat penggugur kandungan

Cara Menggugurkan Kandungan

Cara Menggugurkan Kandungan Yang Masih Gumpalan Darah

obat penggugur

Jual Obat Aborsi

Obat Aborsi

Jual Obat Aborsi

Obat Aborsi

Jual Obat Aborsi

Jual Obat Aborsi

Jual Obat Aborsi

Cytotec 400mg

jual cytotec

obat aborsi 1 bulan

Jual Cytotec

Cytotec

Cytotec

Apotik

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Misotab

Jual Obat Aborsi

obat aborsi Tradisional

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi