breaking news

กระทรวงสาธารณสุข เผย “โครงการถนนอาหารปลอดภัยและตลาดสดน่าซื้อ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย” พร้อมพัฒนาสุขอนามัยด้านอาหารให้แก่นักท่องเที่ยว

สิงหาคม 31st, 2015 | by administrator
กระทรวงสาธารณสุข เผย “โครงการถนนอาหารปลอดภัยและตลาดสดน่าซื้อ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย” พร้อมพัฒนาสุขอนามัยด้านอาหารให้แก่นักท่องเที่ยว
Health & Sport
0

     “โครงการถนนอาหารปลอดภัยและตลาดสดน่าซื้อ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย” ช่วยส่งเสริมพัฒนาสถานประกอบการด้านอาหาร ได้แก่ ร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร และตลาดสด ให้มีความสะอาดถูกสุขอนามัยได้มาตราฐาน พร้อมสร้างความเชื่อมั่นในด้านอาหารปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และยังส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม
     ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า อาหารไทยเป็นที่นิยมทั่วโลกด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เกิดจากการผสมผสานอย่างกลมกล่อมที่เพิ่มรสชาติอาหารไทยให้เป็นที่นิยมของชนทุกชั้น ทั้งผู้บริโภคชาวไทยและผู้บริโภคชาวต่างชาติทั่วโลก ซึ่ง “โครงการถนนอาหารปลอดภัยและตลาดสดน่าซื้อ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย” ช่วยส่งเสริมพัฒนาสถานประกอบการด้านอาหาร ได้แก่ ร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร และตลาดสด รวมถึงผู้ขายของให้มีความสะอาด ถูกสุขอนามัย ได้มาตราฐาน พร้อมสร้างความเชื่อมั่นในด้านอาหารปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้พร้อมยกระดับมาตราฐานร้านอาหาร แผงลอยฯ และตลาดสดให้มีคุณภาพ ทั้งในเกณฑ์ด้านการท่องเที่ยวและเกณฑ์ด้านสุขอนามัย สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างดี เป็นการกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศการท่องเที่ยววิถีไทยในมุมมองวิถีชีวิตของคนไทย และยังกระตุ้นให้เกิดการเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนในตลาดสดของแต่ละท้องถิ่นในประเทศไทย
     ร้านอาหารเป็นปัจจัยสำคัญต่อการบริโภคของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ “โครงการถนนอาหารปลอดภัยและตลาดสดน่าซื้อ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย” ต้องผลักดันให้ร้านอาหารแผงลอย ร้านอาหารริมทาง ให้มีความสะอาด น่าซื้อ น่าบริโภค เพื่อให้นักท่องเที่ยวมั่นใจในร้านอาหารของไทยที่มีทั้งสุขอนามัยและรสชาติสมกับเป็น”ถนนอาหารปลอดภัย” ตลาดสดเป็นแหล่งชุมชนถือเป็นจุดเริ่มต้นการนำไปสู่อาหารการกินของคนไทย ตลาดสดที่ได้มาตราฐานถือว่าเป็นรากฐานของคนไทยในการทำอาหารอย่างมีคุณภาพ ความปลอดภัยเป็นปัจจัยให้นักท่องเที่ยวสามารถจับจ่ายใช้สอยได้อย่างมั่นใจ

จารุวรรณ ศรีไพร

Share This:

Comments are closed.