breaking news

อร่อยปาก ลำบากกาย

เมษายน 2nd, 2015 | by administrator
อร่อยปาก ลำบากกาย
Health & Sport
0

         ภัยเงียบจากพฤติกรรมการบริโภคและกิจวัตรประจำวัน  ที่นำไปสู่โรค “ไม่ติดต่อเรื้อรัง” (NCDs หรือ Non-communicable diseases) ซึ่งนำไปสู่การเป็นโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวานโรคมะเร็ง และโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง กลุ่มโรคเหล่านี้กำลังเป็นปัญหายอดนิยมทางสุขภาพของประชากรทั่วโลก สาเหตุเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตแบบผิดวิธีเช่น การรับประทานอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการ และการไม่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอหากผู้บริโภครู้วิธีการดูแลตนเอง ด้วยวิธี “กินอย่างชาญฉลาด” ก็สามาถลดอัตราเสี่ยงจากการป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ง่ายขึ้น
         โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ประกอบไปด้วย 4  โรคสำคัญ ได้แก่ 1.โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด 2.โรคเบาหวาน 3.โรคมะเร็ง 4.โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง ซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคทั้ง 4 กลุ่มนี้ คือการสูบบุหรี่ การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การไม่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการบริโภคที่ไม่ถูกต้องตามหลักคุณค่าทางโภชนาการ

         สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ระบุว่า โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะด้านคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ เพราะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ทำให้ประชากรเสียชีวิตก่อนวัยอันควร เกิดการสูญเสียศักยภาพในการประกอบอาชีพและผู้ป่วยมีความทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วยและโรคแทรกซ้อน อีกทั้งค่าใช้จ่ายทางการรักษาแต่ละปีมีมูลค่ามหาศาลอีกด้วย

         องค์การอนามัยโลกได้ออกมาเปิดเผยสถิติการเสียชีวิตของประชากรทั่วโลกจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง พบว่ามีผู้เสียชีวิตมากกว่า 36 ล้านคนต่อปี ส่วนใหญ่ผู้เสียชีวิตอายุต่ำกว่า 60 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พบมากที่สุดในประเทศด้อยพัฒนาอย่างแอฟริกา พบผู้เสียชีวิตเกือบร้อยละ 80ของประชากรทั้งประเทศ หรือประมาณ 29 ล้านคน

 .

  •                แนวโน้มของคนไทยต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

……….         อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ กล่าวว่า จากพฤติกรรมทางสุขภาพ “3 . 2 .”คือ อ.อาหาร อ.ออกกำลังกาย อ.อารมณ์  ส.สูบบุหรี่ และ ส.สุรา กันอย่างผิดวิธีที่มากขึ้นส่งผลให้คนไทยมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

          การรับประทานอาหารให้ถูกหลักอนามัย สามารถช่วยหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ กล่าวเสริมเกี่ยวกับพฤติกรรมบริโภคของสังคมไทยไว้ว่าการบริโภคของคนไทยในทุกวันนี้เป็นการบริโภคที่ไม่ถูกหลักอนามัย มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง          อาหารส่วนใหญ่ที่คนไทยนิยมรับประทาน มักเป็นอาหารประเภททอดและผัด นับเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ง่าย

          ทั้งนี้ อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ ยังกล่าวอีกว่า“ปัจจุบันคนเราบริโภคอาหารรสเค็มมากขึ้น เพราะอาหารปรุงสำเร็จแต่ละชนิดมักจะมีเกลือเป็นส่วนประกอบสำคัญ ซึ่งในขณะที่เราควรบริโภคเกลือเพียงวันละ 1 ช้อนชา หรือไม่เกิน 6 กรัมเท่านั้น ถ้าร่างกายมีปริมาณโซเดียมที่ได้จากเกลือสูงเกินไปไตจะทำงานผิดปกติและจะไม่สามารถขับโซเดียมได้ หากร่างกายได้รับปริมาณโซเดียมสะสมสูงเกินกว่าปริมาณที่ร่างกายรับได้ น้ำในร่างกายจะเพิ่มปริมาณมากขึ้น และไตต้องทำงานหนักเพื่อขับปริมาณโซเดียมส่วนเกินออกจากร่างกายในรูปแบบของปัสสาวะ ซึ่งทำให้มีความเสี่ยงในการเป็นโรคไตเสื่อมสูงขึ้น

          โรคความดันโลหิตเป็น 1 ในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่คนไทยเป็นกันมาก เนื่องจากรับประทานอาหารที่มีโซเดียมสูง หรืออาหารที่มีรสเค็มจัดนั่นเอง “โซเดียม” นอกจากพบในเกลือ น้ำปลา หรือกะปิแล้ว แต่ยังสามารถพบในผงชูรส และผงฟูที่ใช้ในการทำเบเกอรี่อีกด้วย

 .

……….         อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ กล่าวถึงแนวทางการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันการเป็นโรคในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังว่า “การเปลี่ยนพฤติกรรมให้ห่างไกลจากกลุ่มนี้ ไม่ควรเจาะจงไปที่โรคใดโรคหนึ่งแต่ควรป้องกันไม่ให้เรามีความเสี่ยงเลยใน ทุกๆ โรค ดังนั้นสิ่งสำคัญคือความสมดุลในการรับประทานซึ่งพบว่าหลายคนที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ด้วยการงดของหวาน เพราะกลัวเป็นโรคเบาหวาน แต่ละเลยการควบคุมแป้งทั้งๆ ที่แป้งสามารถเปลี่ยนเป็นน้ำตาลได้ในเลือด ทำให้ยังคงมีความเสี่ยงสูงในการเป็นโรคเบาหวานนั่นเอง

          เพราะฉะนั้นพวกเราควรหันมารับประทานอาหารที่ครบถ้วน 5 หมู่ตามหลักโภชนาการ โดยเฉพาะอาหารที่มีกากใยสูง เช่น ผัก ผลไม้ ธัญพืช เพราะมีส่วนช่วยให้การย่อย และการดูดซึมน้ำตาลในเลือดช้าลง ซึ่งเซลล์ต่างๆ ของร่างกายสามารถดึงน้ำตาลที่อยู่ในเลือดไปใช้งานได้ทันที ทำให้ไม่เกิดการสะสมปริมาณน้ำตาลในเลือดมากเกินความจำเป็นของร่างกาย

          เริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตเสียใหม่ กินให้ถูก ดูแลจิตใจ และออกกำลังกายเป็นประจำ ไม่ว่าจะอายุเท่าไร ย่อมห่างไกลจากการป่วยในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง…ก้าวสู่เส้นทางสุขภาพดี หากคุณใส่ใจสุขภาพเสียตั้งแต่วันนี้

.

        เคล็ดลับในกาiบริโภคคือการดูข้อมูลแหล่งที่มาของอาหารที่รับประทานว่ามีปริมาณไขมัน น้ำตาล หรือเกลือมากน้อยเท่าไหร่ สังเกตจากพฤติกรรมการรับประทานของตนเอง ลดปริมาณการบริโภคให้เพียงพอกับร่างกาย แล้วหันมารับประทานผักและผลไม้ให้มากขึ้น ในทุกๆ มื้อควรจะมีผักผลไม้เป็นส่วนประกอบ

.

.

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  http://issuu.com/theprototype/docs/issue1

 

Share This:

Comments are closed.

Silahkan untuk Mengunjungi Juga

Jual Misoprostol Asli

Cytotec Misoprostol

Jual Misoprostol

Jual Pil Cytotec Asli

Jual Obat Aborsi

Obat Penggugur Kandungan

Jual Obat Pelancar Haid di Apotik yang aman

Jual Obat Penggugur Kandungan Asli

Apotik 24 Jam

Info Apotik 24 Jam

Klik Apotik 24 Jam

Jual Obat Penggugur Kandungan Paling Ampuh

Jual Obat Aborsi Asli di Ambon

Jual Obat Aborsi Asli di Banda Aceh

Jual Obat Aborsi Asli di Bandung

Jual Obat Aborsi Asli di Banjarbaru

Jual Obat Aborsi Asli di Banjarbaru

Jual Obat Aborsi Asli di Bau-Bau

Jual Obat Aborsi Asli di Bengkulu

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Obat Aborsi

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Obat Aborsi

Jual Cytotec Asli

Obat Aborsi

cara menggugurkan kandungan

obat penggugur kandungan

cytotec

obat aborsi cytotec

obat cytotec

cytotec

cytotec

obat aborsi

obat aborsi

Obat Aborsi Asli

obat aborsi

obat penggugur kandungan

jual cytotec asli

obat aborsi

obat penggugur kandungan

jual cytotec asli

obat aborsi

obat penggugur kandungan

jual cytotec asli

obat aborsi

jual obat aborsi

jual cytotec

obat cytotec asli

harga cytotec asli

obat penggugur kandungan

obat aborsi

jual obat aborsi

jual cytotec

obat cytotec asli

harga cytotec asli

obat penggugur kandungan

Cara Menggugurkan Kandungan

Cara Menggugurkan Kandungan Yang Masih Gumpalan Darah

obat penggugur

Jual Obat Aborsi

Obat Aborsi

Jual Obat Aborsi

Obat Aborsi

Jual Obat Aborsi

Jual Obat Aborsi

Jual Obat Aborsi

Cytotec 400mg

jual cytotec

obat aborsi 1 bulan

Jual Cytotec

Cytotec

Cytotec

Apotik

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Misotab

Jual Obat Aborsi

obat aborsi Tradisional

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi