breaking news

Business in POST-DEMOGRAPHIC

เมษายน 4th, 2015 | by administrator
Business in POST-DEMOGRAPHIC
เหลาให้แหลม
0

หากแบรนด์ทั้งหลายในเอเชียยังพุ่งเป้าแค่ผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม บอกได้เลยว่าพวกเขากำลังไปผิดทาง 

ผู้บริโภคกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งแนวคิดแบบเดิมๆ เกี่ยวกับบรรดาผู้บริโภคสู่กลุ่มเป้าหมายมันใช้ไม่ได้อีกต่อไปแล้ว

 .

          ในปี 2015 เราสามารถรู้สึกได้เลยว่า ตลาดผู้บริโภคของเอเชียกำลังมีแนวโน้มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทว่ามีน้อยแบรนด์และธุรกิจที่จะกล้าคิดใหม่ สร้างแบบจำลองทางประชากรศาสตร์ใหม่ ที่ช่วยนำทางและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดและนวัตกรรมของพวกเขาได้จริง

 .

ทวีปเอเชียกำลังเข้าสู่ยุค POST-DEMOGRAPHIC

 .

ยุค Post Demographic คืออะไร?

          ยุคหลังประชากรบริโภคนิยม (POST-DEMOGRAHIC CONSUMERISM) หมายถึง การที่ประชากรทุกช่วงอายุ ในทุกตลาด กำลังสร้างอัตลักษณ์ของตัวพวกเขาเองอย่างอิสระแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน ส่งผลให้รูปแบบของการบริโภคไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นไปตามแบบการแบ่งส่วนตลาดแบบประชากรศาสตร์ เช่น การแบ่งผู้บริโภคตามอายุ เพศ สถานที่ รายได้ สถานะครอบครัว และอื่นๆ อีกต่อไป

 .

 .

ทำไม?

4 สิ่งที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเทรนด์นี้ได้แก่

.

…..1. ACCESS การเข้าถึงข้อมูล: ผู้บริโภคในเอเชียจากกรุงเทพจนถึงปักกิ่งมีการเข้าถึงข้อมูลแบบเดียวกัน (และมัก
…..1. เป็นข้อมูลของแบรนด์และผลิตภัณฑ์เดียวกัน) ซึ่งทำให้การแชร์ประสบการณ์ร่วมกันของผู้บริโภคในระดับสากล
…..1. เป็นไปอย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

.

…..2. PERMISSION การเปิดกว้าง: สังคมต่างๆ ในเอเชียกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีความเป็นเสรีนิยมมากขึ้น
…..2. รวมถึงผู้บริโภคที่อยู่ในเมืองก็มีความหลากหลายมากขึ้น และมีทางเลือกที่จะใช้ชีวิตต่างไปจากเดิม

.

…..3. ABILITY ความสามารถ: ผู้บริโภคแต่ละรายสามารถสร้างลักษณะเฉพาะตนของตนเอง และแสดงตัวตนผ่าน
…..3. การบริโภคในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะกับสังคมออนไลน์ที่ช่วยให้ผู้บริโภคสร้างอัตลักษณ์ที่แตกต่างของ
…..3. ตัวเองได้ในโลกของดิจิตอล

.

…..4. DESIRE ความต้องการ: สถานะของชาวเอเชียกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้วยความขัดแย้งระหว่างเงิน
…..4. ที่มีกับสถานะทางสังคมที่ต้องแสดงออก ทำให้เราไม่สามารถคาดการณ์พฤติกรรมผู้บริโภคผ่านทางระดับ
…..4. รายได้ได้อีกต่อไป

.

.

แบรนด์ต่างๆ ควรตอบสนองต่อยุค POST-DEMOGRAPHIC ในเอเชียอย่างไร

.

…..1. ความธรรมดาในรูปแบบใหม่ (New Normal) : บรรทัดฐานสังคมแบบเก่ากำลังค่อยๆ หมดไป และการใช้
…..1. ชีวิตแบบไม่มีแบบแผนวัฒนธรรมกำลังเพิ่มขึ้นในเอเชีย นั่นหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่าง ตั้งแต่การแต่งงานที่
…..1. มาจากความรัก ถึงเสรีภาพในการพูด แบรนด์ที่สนับสนุนวิถีชีวิตแบบใหม่และหลากหลายเหล่านี้ก็จะได้
…..1. รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า

.

…..2. มรดกเก่ากิ๊บเก๋ (Heritage Chic): ในยุคหลังประชากรบริโภคนิยมในเอเชีย วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมจะ
…..2. ถูกสงวนอนุรักษ์ไว้แต่ก็มีการสร้างสรรค์ใหม่ และบ่อยครั้งมักจะเกิดขึ้นจากคนที่คุณคาดไม่ถึง: ส่งเสริม
…..2. อำนวยความสะดวก และเชื่อมโยงกับพวกเขาเหล่านี้ซะ! ตอนนี้กว่า 70% ของผู้ที่มีอายุ 18-35 ปี ทั่วเอเชีย
…..2. กลัวการเสื่อมค่าของคุณค่าทางวัฒนธรรม โดยวัยรุ่นไทยนั้นกังวลต่อการสูญเสียคุณค่าทางวัฒนธรรมของ
…..2. พวกเขาอย่างชัดเจน พวกเขามีค่าเฉลี่ยความกังวลอยู่ที่ 119 คะแนน ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของทุกประเทศอยู่
…..2. ที่100คะแนน

 ..

…..3. หากลุ่มเผ่า (Tribefacturing): เราแนะนำให้แบรนด์เจาะกลุ่มเป้าหมายแบบ niche หรือกลุ่มเล็กๆ หรืออาจ
…..3. เรียกว่า “เผ่า” ของคนกลุ่มเล็กๆ ที่มี รสนิยม ความสนใจ การรับรู้ และความรู้สึกเหมือนๆ กัน โดยในเอเชีย
…..3. กลุ่มเผ่าเล็กๆ เหล่านี้มักมีความสำคัญยิ่งกว่ากลุ่มอื่นใด

.

.

แหล่งที่มาข่าว : http://trendwatching.com/trends/post-demographic-consumerism-in-asia/

.

.

 

แปลข่าวโดย

นายณภัทร เอมคุ้ม

นายอภิรัฐ เล็กนิคม

นายสัญญพงศ์ ถิระทัศน์เจริญ

นายวันเฉลิม กองทอง

นายณัฐพงษ์ สง่าม้าทอง

Share This:

Comments are closed.

Silahkan untuk Mengunjungi Juga

Jual Misoprostol Asli

Cytotec Misoprostol

Jual Misoprostol

Jual Pil Cytotec Asli

Jual Obat Aborsi

Obat Penggugur Kandungan

Jual Obat Pelancar Haid di Apotik yang aman

Jual Obat Penggugur Kandungan Asli

Apotik 24 Jam

Info Apotik 24 Jam

Klik Apotik 24 Jam

Jual Obat Penggugur Kandungan Paling Ampuh

Jual Obat Aborsi Asli di Ambon

Jual Obat Aborsi Asli di Banda Aceh

Jual Obat Aborsi Asli di Bandung

Jual Obat Aborsi Asli di Banjarbaru

Jual Obat Aborsi Asli di Banjarbaru

Jual Obat Aborsi Asli di Bau-Bau

Jual Obat Aborsi Asli di Bengkulu

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Obat Aborsi

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Obat Aborsi

Jual Cytotec Asli

Obat Aborsi

cara menggugurkan kandungan

obat penggugur kandungan

cytotec

obat aborsi cytotec

obat cytotec

cytotec

cytotec

obat aborsi

obat aborsi

Obat Aborsi Asli

obat aborsi

obat penggugur kandungan

jual cytotec asli

obat aborsi

obat penggugur kandungan

jual cytotec asli

obat aborsi

obat penggugur kandungan

jual cytotec asli

obat aborsi

jual obat aborsi

jual cytotec

obat cytotec asli

harga cytotec asli

obat penggugur kandungan

obat aborsi

jual obat aborsi

jual cytotec

obat cytotec asli

harga cytotec asli

obat penggugur kandungan

Cara Menggugurkan Kandungan

Cara Menggugurkan Kandungan Yang Masih Gumpalan Darah

obat penggugur

Jual Obat Aborsi

Obat Aborsi

Jual Obat Aborsi

Obat Aborsi

Jual Obat Aborsi

Jual Obat Aborsi

Jual Obat Aborsi

Cytotec 400mg

jual cytotec

obat aborsi 1 bulan

Jual Cytotec

Cytotec

Cytotec

Apotik

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Misotab

Jual Obat Aborsi

obat aborsi Tradisional

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi