breaking news

เปลี่ยน ‘ท่องจำ’ สู่ ‘ทักษะ’ สร้างเด็กไทย ‘มีสุข-คิดเป็น-ทำงานได้

กรกฎาคม 2nd, 2018 | by administrator
เปลี่ยน ‘ท่องจำ’ สู่ ‘ทักษะ’ สร้างเด็กไทย ‘มีสุข-คิดเป็น-ทำงานได้
Education Insider
0

การศึกษาไทยเป็นการเรียนที่พัฒนาด้านทฤษฎี จนนำไปสู่ปัญหาความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด แต่กลับกันโรงเรียนแม่อาย มีแนวคิดเสริมสร้างพัฒนาการด้านทักษะการใช้ชีวิตด้วย วิชาเลือกที่จะเสริมสร้างทักษะต่าง ๆ ที่เด็ก ๆ ให้ความสนใจ เพื่อที่นำทักษะเหล่านั้นไปใช้ในชีวิตจริง

เด็กไทยมีการแข่งขันสูง ในการเข้าสถานศึกษาพบว่าเด็กใช้การท่องจำมากกว่าความเข้าใจ โดยมีตัววัดการเข้าสถานศึกษา คือการสอบทำให้นักเรียน นักศึกษาส่วนมากใช้การท่องจำมากกว่าความเข้าใจในบทเรียนต่างๆ จนนำไปสู่ปัญหาที่ว่ามีความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดและการเรียน-ท่อง-สอบ คือภาพที่เห็นได้ชินตาในระบบการศึกษาไทย

ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกมาเปิดเผยว่า รายจ่ายในการเรียนพิเศษ (ค่าเรียนพิเศษ/ค่ารถ/ค่าที่พัก) เฉลี่ย

22,592 บาท ต่อคน ในช่วงมัธยมปลาย ตัวเลขนี้ดูเหมือนไม่เยอะ แต่สำหรับเด็กที่ครอบครัวไม่ค่อยมีเงินทองถือว่าหนักเอาการ ที่สำคัญพอไปดูคะแนนสอบระดับสากลอย่าง ‘PISA’ ที่จัดสอบทุก ๆ 3 ปี ครั้งล่าสุดในปี 2558เด็กไทยสอบตกกันครึ่งประเทศ เพราะทำข้อสอบที่เน้นทักษะ “คิด-วิเคราะห์-แยกแยะ” ไม่ได้ ยังไม่นับคำถามว่า “แล้วถ้าบ้านไหนไม่สามารถกวดวิชาล่ะ?” หรือ “แล้วถ้าเด็กคนไหนไม่สามารถเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำล่ะ?” จะทำอย่างไรกับพวกเขา? เพราะนั่นคือปัญหาความเหลื่อมล้ำ คนจำนวนน้อยได้ประโยชน์จากการศึกษานำไปสู่การมีอาชีพมั่นคงและมั่งคั่ง แต่คนอีกมากไม่มีทักษะเลี้ยงชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพ

ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภาการขับเคลื่อนปฏิรูปด้านการศึกษากล่าวว่า การเรียนการสอน ในรูปแบบเดิมเป็นการสอนแบบการบอกเล่าแต่ทักษะนั้นเกิดจากการได้เห็นบ่อย ๆ และทำซ้ำ ๆมากกว่าเพียงการบอกให้ท่องจำ ดังนั้นการสอบที่เป็นอยู่จึงไม่สามารถวัดได้ว่าจบมาแล้วจะมีความรับผิดชอบในการทำงาน และบัณฑิตที่จบมานั้นจะมีคุณภาพสถานศึกษาจึงควรเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนให้เน้นการปฏิบัติ มีการวัดผลที่ทำให้ผู้เรียนได้ทำงานร่วมกับผู้อื่นมีความคิดสร้างสรรค์ โดยแสดงผลว่า นักศึกษาได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์หรือไม่

ดร.วิริยะ ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเรียนการสอน ก็สำคัญมากต่อพัฒนาการของเด็กไทย เช่น แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน ที่ช่วยให้ผู้เรียนค้นหาข้อมูลได้เร็ว เพื่อให้เด็กไทยได้เรียนรู้ถึงการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ และพัฒนาทักษะต่างๆให้ดีขึ้น ซึ่งหากสถานศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้แล้ว ต่อ ๆ ไปยังสามารถเปลี่ยนมุมมอง ความคิดของผู้ปกครองได้ ด้วยการส่งต่อ เผยแพร่ความรู้ ให้ผู้ปกครองมองเห็นตัวอย่าง เกิดความเข้าใจ เพราะแม้ท่านจะมีประสบการณ์มาก แต่ในยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ก็จำเป็นต้องปรับความเข้าใจของผู้ปกครองด้วยเช่นกัน พลิกแพลงการสอน เช่น เด็กที่สนใจการทำอาหาร ก็จะไม่ได้เรียนแต่การทำอาหาร หากแต่มีการประยุกต์เอาวิชาการต่าง ๆ แทรกเข้าไป เช่น สอนว่าวัตถุดิบในการทำอาหารแต่ละอย่าง มีสารอาหารอะไรบ้าง นั่นคือวิทยาศาสตร์ ทำเสร็จแล้วก็นำไปขาย ใช้ทักษะการสื่อสารทั้งพูดและเขียน ก็ได้ฝึกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษขายแล้วก็ต้องคิดต้นทุนกำไรเป็น นั่นคือคณิตศาสตร์ รวมถึงเด็กที่สนใจกีฬาหรือดนตรีด้วยเช่นกัน และเมื่อเด็กเรียนอย่างมีความสุข ผลสอบ O-Net ที่เป็นการทดสอบระดับชาติ เด็กที่นี่ก็ทำคะแนนได้ค่อนข้างดี

ด้านอาจารย์เรืองฤทธิ์ อภิวงค์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อายวิทยาคม เนื่องด้วยเกษียณอายุแล้วบอกเล่าอย่างภาคภูมิใจที่ครั้งหนึ่งได้มีโอกาสวางรากฐานวิธีการสอนดังกล่าวว่า เพราะเด็กแต่ละคนมีความสนใจแตกต่างกัน จึงต้องให้มีวิชาเลือก กีฬา ดนตรี ศิลปะ แล้วค่อยนำวิชาหลักอย่างคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ แทรกเข้าไป เพราะเด็ก ๆ อาจเข้าไม่ถึงวิธีการเรียนการสอนแบบเดิม ๆ “เด็ก ๆ อยากจะพัฒนาทักษะต่าง ๆ ในเรื่องที่ตนเองสนใจ อย่างเด็กบางคนชอบศิลปะ เด็กบางคนชอบดนตรี เด็กบางคนชอบการท?ำอาหาร การพัฒนาทักษะเหล่านี้ ก็เป็นเรื่องที่สำคัญต่อเด็ก ๆ ในอนาคต เมื่อโตไป การแข่งขันการเข้าทำงานหรือการเรียนต่อ หากเด็กมีความสนใจที่จะเดินทางชีวิตไปในทิศทางไหน ถ้าเด็กๆได้เรียนรู้ตั้งแต่แรกก็จะสามารถพัฒนาตนเองให้ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้”

การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษาใหม่ให้เป็นการปฏิบัติ จะสร้างทักษะต่าง ๆ ในการใช้ชีวิตอย่างมีความรับผิดชอบ มากกว่าเพียงการเรียนรู้แต่ในห้องเรียนเพราะเป็นการเลือกปฏิบัติความถนัดของแต่ละคน เรียนรู้และเข้าใจตนเอง นำไปสู่การต้องเลือกทางการใช้ชีวิตในอนาคตให้มีคุณภาพ

อาจารย์เรืองฤทธิ์ ยังกล่าวอีกว่า โรงเรียนส่วนมากไม่ค่อยได้เปิดโอกาสให้เด็กๆ เรียนรู้ในด้านที่ชอบทั้งที่เด็กบางคนอาจจะไม่ได้เรียนต่อในชั้นอุดมศึกษา

ทั้งด้วยเรื่องข้อจำกัดด้านค่าใช้จ่ายหรือด้วยสาเหตุอื่นๆดังนั้นหากเด็กๆ มีพื้นฐานในด้านที่ตัวเองชอบ ก็จะสามารถใช้ทักษะเหล่านี้เพื่อประกอบอาชีพ หาเงินเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้ ซึ่งระบบการศึกษาไทยควรเปิดช่องทางและโอกาสเหล่านั้น

Share This:

Comments are closed.

Silahkan untuk Mengunjungi Juga

Jual Misoprostol Asli

Cytotec Misoprostol

Jual Misoprostol

Jual Pil Cytotec Asli

Jual Obat Aborsi

Obat Penggugur Kandungan

Jual Obat Pelancar Haid di Apotik yang aman

Jual Obat Penggugur Kandungan Asli

Apotik 24 Jam

Info Apotik 24 Jam

Klik Apotik 24 Jam

Jual Obat Penggugur Kandungan Paling Ampuh

Jual Obat Aborsi Asli di Ambon

Jual Obat Aborsi Asli di Banda Aceh

Jual Obat Aborsi Asli di Bandung

Jual Obat Aborsi Asli di Banjarbaru

Jual Obat Aborsi Asli di Banjarbaru

Jual Obat Aborsi Asli di Bau-Bau

Jual Obat Aborsi Asli di Bengkulu

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Obat Aborsi

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Obat Aborsi

Jual Cytotec Asli

Obat Aborsi

cara menggugurkan kandungan

obat penggugur kandungan

cytotec

obat aborsi cytotec

obat cytotec

cytotec

cytotec

obat aborsi

obat aborsi

Obat Aborsi Asli

obat aborsi

obat penggugur kandungan

jual cytotec asli

obat aborsi

obat penggugur kandungan

jual cytotec asli

obat aborsi

obat penggugur kandungan

jual cytotec asli

obat aborsi

jual obat aborsi

jual cytotec

obat cytotec asli

harga cytotec asli

obat penggugur kandungan

obat aborsi

jual obat aborsi

jual cytotec

obat cytotec asli

harga cytotec asli

obat penggugur kandungan

Cara Menggugurkan Kandungan

Cara Menggugurkan Kandungan Yang Masih Gumpalan Darah

obat penggugur

Jual Obat Aborsi

Obat Aborsi

Jual Obat Aborsi

Obat Aborsi

Jual Obat Aborsi

Jual Obat Aborsi

Jual Obat Aborsi

Cytotec 400mg

jual cytotec

obat aborsi 1 bulan

Jual Cytotec

Cytotec

Cytotec

Apotik

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Misotab

Jual Obat Aborsi

obat aborsi Tradisional

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi