breaking news

Biz.update

มิถุนายน 24th, 2015 | by administrator

       ผู้ประกอบการเตรียมรับมือดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจปรับตัวดีขึ้น การท่องเที่ยวหมู่บ้านฟื้นตัว ความต้องการใช้ยางพาราเพิ่มขึ้น

สถานการณ์ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ

       ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดสถานการณ์ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือนพฤษภาคมและครึ่งปีหลังจะปรับตัวดีขึ้น ดร.สมศจี ศิกษมัต ผู้อำนวยการสำนักสถิติ ธนาคาแห่งประเทศไทย คาดว่าเดือนพฤษภาคมดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจส่วนใหญ่จะสูงกว่า50ค่าที่แสดงถึงภาวะธุรกิจโดยรวม สะท้อนว่าผู้ประกอบการ ไทยมองภาพระยะสั้นในอนาคตที่ดีขึ้น หรือ อีกนัยหนึ่งผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นในภาวะธุรกิจโดยรวมว่าจะดีขึ้น องค์ประกอบสำคัญของดัชนีความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นทุกตัว คือ ด้านผลประกอบการของบริษัท การลงทุน การผลิต/การค้า/การบริการ การจ้างงาน และคำสั่งซื้อทั้งหมด ยกเว้นด้านต้นทุนการผลิตที่ผู้ประกอบมองว่ายังอยู่ในระดับสูงหรือไม่เอื้อต่อภาวะธุรกิจโดยรวม

       ทั้งนี้คาดการณ์ครึ่งปีหลัง ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจมีแนวโน้มจะดีขึ้น แต่อาจจะมีเรื่องต้นทุนการผลิตที่ยังเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการยังคงกังวล อย่างไรก็ดี ในช่วงที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกยังทรงตัวในระดับต่ำ ช่วยลดแรงกดดันเรื่องต้นทุนการผลิตได้ระดับหนึ่ง ประกอบกับการลดลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย(คณะกรรมการนโยบายการเงิน) เมื่อเดือนมี.ค. ที่ผ่านมาจาก ร้อยละ 2 เป็น ร้อยละ 1.75 เป็นอีกปัจจัยที่มีผลในทางบวกต่อต้นทุนการผลิต  ผลของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ได้ดำเนินการมาต่อเนื่องนับแต่ปลายปี 2557 เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้ภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจโดยรวมปรับตัวดีขึ้น หรือพยุงเศรษฐกิจไทยโดยรวมได้ ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว

สถานการณ์การท่องเที่ยวในระดับหมู่บ้าน

       กรมการพัฒนาชุมชนเผยการท่องเที่ยวระดับหมู่บ้านในปีนี้ปรับตัวดีขึ้น เฟื่องฟูกว่าปีที่ผ่านมาพร้อมเตรียมแผนกระตุ้นพัฒนาการท่องเที่ยวในปี 59  กรมพัฒนาชุมชน เผยว่าในปี 2558 สถานการณ์การท่องเที่ยวระดับหมู่บ้านอยู่ที่ร้อยละ 70 ถือว่าค่อนข้างดี  หากเปรียบเทียบจากปี 2557 ซึ่งในปีนี้จะเฟื่องฟูกว่า ทั้งด้านการเงินและการท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นปีที่รัฐบาลมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างจริงจัง ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาพัฒนา ฟื้นฟู ปรับปรุง การท่องเที่ยวระดับหมู่บ้านให้มีชีวิตชีวาอีกครั้ง

       กรมการพัฒนาชุมชน เผยแผนพัฒนาการท่องเที่ยวระดับหมู่บ้านในปี 59 ว่า ทางกรมฯจะมีการจัดการแข่งขัน คัดเลือกหมู่บ้านการท่องเที่ยวระดับหมู่บ้านดีเด่น เพื่อออกใบรับรองมาตรฐานให้กับหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือก เป็นการผลักดันกระตุ้นพัฒนาการท่องเที่ยวระดับหมู่บ้าน ให้อยู่ในระดับที่ดี  ด้านการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภาครัฐได้มีการจัดการเตรียมความพร้อมในเรื่องภาษามีการอบรมการฝึกภาษาให้กับคนในหมู่บ้าน ทำป้ายสื่อสารสองภาษา พัฒนาสถานที่บ้านพัก มีการเรียนรู้วัฒนธรรมของต่างชาติ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ อีกทั้งคิดหาแนวทางที่จะทำให้สถานที่ท่องเที่ยวระดับหมู่บ้านท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล

คาดการสถานการณ์ยางพาราสินค้าเกษตรกรไทยยังคงมีความต้องการที่เพิ่มขึ้น ในปี 58

       สถานการณ์ยางพาราสินค้าเกษตรไทย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ว่าในปีนี้จะเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาอีกทั้งความต้องการซื้อก็เพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจากความต้องการใช้ยางพาราในอุตสาหกรรมยายนต์ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ยางพาราในประเทศให้มากขึ้น สำนักเศรษฐกิจการเกษตรคาดว่าในปี 2558 ผลผลิตยางพาราโลกมีประมาณ 12.58 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 2.95 เนื่องจากประเทศผู้ผลิตต่างๆ เช่น เวียดนาม ลาว เมียนมาร์ และ กัมพูชา ที่ขยายเนื้อที่ปลูกได้ทยอยเปิดกรีดยางเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งเกษตรกรดูแลรักษาต้นยางเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิต อีกทั้งคาดว่าความต้องการใช้ยางพาราในปีนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 0.57 ล้านตัน เนื่องจากยังมีความต้องการใช้ยางพาราในอุสาหกรรมยานยนต์รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ยางพารา ภายในประเทศให้มากขึ้น

ปัทมาพร โพจันทร์,ภานุมาส ดอกแก้ว

 

Share This:

Comments are closed.