breaking news

กระทรวงพลังงานชี้พลังงานแสงอาทิตย์ลดต้นทุนให้เกษตรกร

กรกฎาคม 16th, 2015 | by administrator
กระทรวงพลังงานชี้พลังงานแสงอาทิตย์ลดต้นทุนให้เกษตรกร
Econ Policy
0

      กระทรวงพลังงานร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ จัดโครงการพลังงานบ้านทุ่งสัญจร เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรได้รับความรู้ด้านพลังงานและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่น โดยนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้กับกระบวนการทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน โดยใช้พลังงานทดแทนที่เหมาะสม อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์ โดยเบื้องต้นในปี 2558 มีงบประมาณการสนับสนุนในการพัฒนาอยู่ที่ 20 ล้านบาท

11754477_1646168592265525_5518641053091755106_o
          นายทวารัฐ สูตะบุตร รองปลัดกระทรวงพลังงานเผยว่า พื้นที่สวนและไร่นามีจุดที่สายไฟไปไม่ถึง การสูบน้ำจึงต้องพึ่งวิธีการสูบน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำที่ใช้น้ำมัน เนื่องจากราคาน้ำมันแพงทำให้ต้นทุนในการสูบน้ำมีราคาสูง ดังนั้น การนำแผงพลังงานแสงอาทิตย์มาประยุกต์ใช้ในการสูบน้ำนั้นเป็นทางเลือกที่หากเปรียบเทียบกับราคาน้ำมันแล้วถือว่าคุ้มค่ามาก โดยต้นทุนการดำเนินการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ต่อเกษตรกร 1 รายนั้น งบประมาณอยู่ที่ 1 แสนบาท ซึ่งสามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลา 1 ปีโดยประมาณ อีกทั้งราคาแผงพลังงานแสงอาทิตย์ในปัจจุบันไม่สูงมากนัก 1 กิโลวัตต์มีต้นทุนอยู่ที่ประมาณ 100,000-120,000 บาท ซึ่ง 1 กิโลวัตต์นี้สามารถสูบน้ำและกระจายน้ำได้ครอบคลุมพื้นที่ราว 10 ถึง 15 ไร่
          นายสุรพงษ์ นิลพันธ์ กล่าวว่า ธกส. ได้อนุมัติแผนช่วยเหลือเกษตรกรรวมวงเงิน 60,000 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อแผงพลังงานแสงอาทิตย์อีกทั้งปรับปรุงระบบการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและพัฒนาแหล่งน้ำให้เหมาะสม โดยวงเงินอยู่ที่ ปีละ 1 ล้านบาท ระยะเวลาในการชำระคืน 10 ปี ดอกเบี้ย 5%
          ด้านนายทอง หลอมประโคน เกษตกรดีเด่นจังหวัดบุรีรัมย์ประธานกลุ่มซูปเปอร์ชาวนา หรือกลุ่มชาวนาต้นแบบจากศูนย์การเรียนรู้ จ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า เกษตรกรต้องต่อสู้กับภัยแล้งมานาน เนื่องจากปริมาณน้ำมีน้อยแต่ความต้องการใช้น้ำมีมากในการทำเกษตร ดังนั้นการใช้แผงพลังงานแสงอาทิตย์ในการสูบน้ำบาดาลนั้นทำให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอและช่วยลดต้นทุนในการผลิต อีกทั้งมีการทำเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานตามทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรน้ำหยด อาทิ การปลูกข้าวในฤดูฝนที่มีน้ำมาก และปลูกพืชผักผลไม้ในฤดูแล้งโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ โดยผลผลิตจากการปลูกพืชนั้นมีมูลค่าสูง สามารถสร้างรายได้และผลกำไรให้กับเกษตรกร ทั้งนี้ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบการใช้พลังงานแสงอาทิตย์มีการทำเกษตรแบบครบวงจรและยังเป็นแนวทางการเรียนรู้ให้เกษตรกรที่สนใจสามารถประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนในการบริหารจัดการการเกษตรได้
          ด้านโครงการอนุรักษ์พลังงานและผลิตพลังงานทดแทน 6 ชุดโครงการ กระทรวงพลังงานเผยว่าภาพรวมการดำเนินงานของโครงการแต่ละชุดมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ โครงการติดตั้งเสาไฟพร้อมโคมส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ และโครงการพัฒนาระบบแสงสว่างแบบแอลอีดี ขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ศอ.บต อีกทั้งโครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานแสงอาทิตย์แบบรถเคลื่อนที่ในฐานปฏิบัติการทีไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ได้เริ่มผลิตรถพ่วงเคลื่อนที่ต้นแบบอยู่ในระหว่างประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ กอ.รมน. คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถส่งมอบแก่หน่วยงานความมั่นคงประมาณปลายปีนี้ ในส่วนของกองทัพอากาศรับผิดชอบการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับใช้งานระบบเรดาร์ควบคู่กับการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้งานในสถานีถ่ายทอดสดโทรคมนาคมในส่วนที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ในระหว่างทำการทดสอบ สำหรับโครงการอื่นๆจะดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป

กรชนก ศรีสุข

Share This:

Comments are closed.

Silahkan untuk Mengunjungi Juga

Jual Misoprostol Asli

Cytotec Misoprostol

Jual Misoprostol

Jual Pil Cytotec Asli

Jual Obat Aborsi

Obat Penggugur Kandungan

Jual Obat Pelancar Haid di Apotik yang aman

Jual Obat Penggugur Kandungan Asli

Apotik 24 Jam

Info Apotik 24 Jam

Klik Apotik 24 Jam

Jual Obat Penggugur Kandungan Paling Ampuh

Jual Obat Aborsi Asli di Ambon

Jual Obat Aborsi Asli di Banda Aceh

Jual Obat Aborsi Asli di Bandung

Jual Obat Aborsi Asli di Banjarbaru

Jual Obat Aborsi Asli di Banjarbaru

Jual Obat Aborsi Asli di Bau-Bau

Jual Obat Aborsi Asli di Bengkulu

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Obat Aborsi

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Obat Aborsi

Jual Cytotec Asli

Obat Aborsi

cara menggugurkan kandungan

obat penggugur kandungan

cytotec

obat aborsi cytotec

obat cytotec

cytotec

cytotec

obat aborsi

obat aborsi

Obat Aborsi Asli

obat aborsi

obat penggugur kandungan

jual cytotec asli

obat aborsi

obat penggugur kandungan

jual cytotec asli

obat aborsi

obat penggugur kandungan

jual cytotec asli

obat aborsi

jual obat aborsi

jual cytotec

obat cytotec asli

harga cytotec asli

obat penggugur kandungan

obat aborsi

jual obat aborsi

jual cytotec

obat cytotec asli

harga cytotec asli

obat penggugur kandungan

Cara Menggugurkan Kandungan

Cara Menggugurkan Kandungan Yang Masih Gumpalan Darah

obat penggugur

Jual Obat Aborsi

Obat Aborsi

Jual Obat Aborsi

Obat Aborsi

Jual Obat Aborsi

Jual Obat Aborsi

Jual Obat Aborsi

Cytotec 400mg

jual cytotec

obat aborsi 1 bulan

Jual Cytotec

Cytotec

Cytotec

Apotik

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Misotab

Jual Obat Aborsi

obat aborsi Tradisional

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi