breaking news

ผู้ว่าราชการกทม. เผยแนวทางการส่งเสริมการศึกษาให้เป็นมหานครแห่งโอกาสทางการศึกษา ด้วย 7 ขั้นตอน “สร้างโอกาส”

กรกฎาคม 8th, 2015 | by administrator

     กรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือ สมศ. คิดแนวทางการส่งเสริมการศึกษาให้เป็นมหานครแห่งโอกาสทางการศึกษา ด้วย 7 ขั้นตอน “สร้างโอกาส”  ภายใต้โครงการการจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะทำให้กรุงเทพมหานครก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์แบบ

     ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เผยถึง แนวทางการส่งเสริมการศึกษาในกรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งโอกาสทางการศึกษา ด้วย 7 ขั้นตอน “สร้างโอกาส” โดยจะดำเนินการกับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้งในการสร้างโอกาสให้กับผู้เรียนที่ไม่มีโอกาสได้เรียน โดยเฉพาะผู้เรียนที่ย้ายถิ่น สร้างโอกาสการศึกษาที่สูงขึ้น สร้างโอกาสทางการศึกษาให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้มีครูที่ดีและมีคุณภาพ จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ สร้างโอกาสในการศึกษาภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีที่เข้มแข็งเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สร้างโอกาสในการจัดการศึกษาด้วยการพัฒนาครูที่ดีมีคุณภาพ สร้างโอกาสให้โรงเรียนที่ไม่ผ่านการประเมิน เพื่อให้โรงเรียนแต่ละแห่งสามารถพัฒนาในทางที่เหมาะสม สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนที่ดี

Untitled-1

     “สถานศึกษาจำเป็นจำเป็นต้องให้ความร่วมมือในการนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาและข้อเสนอแนะของ สมศ. มาพัฒนาปรับใช้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ซึ่งยังมีสถานศึกษาบางแห่งที่ต้องการการพัฒนาอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะปัญหานักเรียนย้ายถิ่นตามผู้ปกครองมาทำงานในกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ผู้เรียนยังมีปัญหาการอ่านเขียนไม่คล่อง ซึ่งจะทำให้มีปัญหาในการเรียนรู้ในเรื่องอื่นๆตามมา”
     ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เผยถึงภาพรวมการประเมินภายนอกรอบ 3 ที่ผ่านมา พบว่าโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีทั้งหมด 438 แห่ง โดยได้รับการประเมินคุณภาพครบแล้วทุกแห่ง ซึ่งผลการประเมินคุณภาพการศึกษารอบที่ 3 จะสะท้อนให้เห็นถึงนโยบายการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ทั้งในด้านการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลาย พัฒนาโรงเรียน ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนานักเรียนทุกคนที่ได้เข้าเรียน และจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารสนเทศได้รวดเร็ว พัฒนาภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

สัญลักษณ์ ยานาหมอ

Share This:

Comments are closed.

Silahkan untuk Mengunjungi Juga

Jual Misoprostol Asli

Cytotec Misoprostol

Jual Misoprostol

Jual Pil Cytotec Asli

Jual Obat Aborsi

Obat Penggugur Kandungan

Jual Obat Pelancar Haid di Apotik yang aman

Jual Obat Penggugur Kandungan Asli

Apotik 24 Jam

Info Apotik 24 Jam

Klik Apotik 24 Jam

Jual Obat Penggugur Kandungan Paling Ampuh

Jual Obat Aborsi Asli di Ambon

Jual Obat Aborsi Asli di Banda Aceh

Jual Obat Aborsi Asli di Bandung

Jual Obat Aborsi Asli di Banjarbaru

Jual Obat Aborsi Asli di Banjarbaru

Jual Obat Aborsi Asli di Bau-Bau

Jual Obat Aborsi Asli di Bengkulu

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Obat Aborsi

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Obat Aborsi

Jual Cytotec Asli

Obat Aborsi

cara menggugurkan kandungan

obat penggugur kandungan

cytotec

obat aborsi cytotec

obat cytotec

cytotec

cytotec

obat aborsi

obat aborsi

Obat Aborsi Asli

obat aborsi

obat penggugur kandungan

jual cytotec asli

obat aborsi

obat penggugur kandungan

jual cytotec asli

obat aborsi

obat penggugur kandungan

jual cytotec asli

obat aborsi

jual obat aborsi

jual cytotec

obat cytotec asli

harga cytotec asli

obat penggugur kandungan

obat aborsi

jual obat aborsi

jual cytotec

obat cytotec asli

harga cytotec asli

obat penggugur kandungan

Cara Menggugurkan Kandungan

Cara Menggugurkan Kandungan Yang Masih Gumpalan Darah

obat penggugur

Jual Obat Aborsi

Obat Aborsi

Jual Obat Aborsi

Obat Aborsi

Jual Obat Aborsi

Jual Obat Aborsi

Jual Obat Aborsi

Cytotec 400mg

jual cytotec

obat aborsi 1 bulan

Jual Cytotec

Cytotec

Cytotec

Apotik

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Cytotec

Misotab

Jual Obat Aborsi

obat aborsi Tradisional

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi

obat aborsi