. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
พัทธดนย์ ปรีชญารัตน์ Archive - THE PROTOTYPE by CA@PIM

breaking news

ไม่ได้อยู่ที่พฤติกรรม! นักวิชาการ บอก “คนไม่แยกขยะ เพราะถังไม่ชัดเจน”
คนไทยอะไรก็ได้
0

ไม่ได้อยู่ที่พฤติกรรม! นักวิชาการ บอก “คนไม่แยกขยะ เพราะถังไม่ชัดเจน”

ปริมาณขยะ เป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ ด้านมลพิษของป...
ถูกหวยต้องอ่าน! สรรพากรแก้กฎหมายคนถูกลอตเตอรี่เพิ่มเป็น 2%
Econ Policy
0

ถูกหวยต้องอ่าน! สรรพากรแก้กฎหมายคนถูกลอตเตอรี่เพิ่มเป็น 2%

สรรพากรแก้กฎหมายเก็บอากรแสตมป์คนถูกลอตเตอรี่เ...
no-cover
GE-DAY
0

GE DAY : Spain

ยินดีต้อนรับสู่ GE DAY! ประเทศที่คุณสนใจในอุโ...
no-cover
GE-DAY
0

GE DAY : Finland

ยินดีต้อนรับสู่ GE DAY! ประเทศที่คุณสนใจในอุโ...
no-cover
GE-DAY
0

GE DAY : Italy

ยินดีต้อนรับสู่ GE DAY! ประเทศที่คุณสนใจในอุโ...
no-cover
GE-DAY
0

GE DAY : Germany

ยินดีต้อนรับสู่ GE DAY! ประเทศที่คุณสนใจในอุโ...
no-cover
GE-DAY
0

GE DAY : Turkey

ยินดีต้อนรับสู่ GE DAY! ประเทศที่คุณสนใจในอุโ...
no-cover
GE-DAY
0

GE DAY : Sweden

ยินดีต้อนรับสู่ GE DAY! ประเทศที่คุณสนใจในอุโ...
GE DAY : Russia
GE-DAY
0

GE DAY : Russia

ยินดีต้อนรับสู่ GE DAY! ประเทศที่คุณสนใจในอุโ...
GE DAY : France
GE-DAY
0

GE DAY : France

ยินดีต้อนรับสู่ GE DAY! ประเทศที่คุณสนใจในอุโ...